Δήμος Λευκωσίας - 3ο Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”

3ο Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / 3ο Εργαστήριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Urban Waste”
Παρ, 24 Νοε. 2017 09:10
O Δήμος Λευκωσίας στο πλαίσιο του έργου “Urban Waste – Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities” που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020, διοργάνωσε το τρίτο σε σειρά εργαστήριο στη Λευκωσία την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων από ξενοδοχεία και εστιατόρια, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανισμοί και άτομα με εξειδίκευση στην διαχείριση αποβλήτων.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η συζήτηση για την εφαρμογή των μέτρων που έχουν επιλεγεί που αποσκοπούν στην πρόληψη και καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στην τουριστική περιοχή του Δήμου Λευκωσίας. Στις αρχές του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί ανοικτή στο κοινό εκδήλωση για την παρουσίαση των μέτρων που θα εφαρμοστούν καθώς και όλων των εμπλεκομένων οργανισμών, επιχειρήσεων και φορέων που θα συμβάλουν ενεργά στην υλοποίηση των επιμέρους δράσεων μέσω της εθελοντικής συνεργασίας και συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου παρουσιάστηκε από τον Δήμο Λευκωσίας η διαδραστική φορητή εφαρμογή ‘WasteApp’ η οποία θα εφαρμοστεί και στις 11 πιλοτικές πόλεις της Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και το σύστημα παρακολούθησης αποβλήτων φαγητού για τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Το έργο “Urban Waste” αποσκοπεί στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και στρατηγικών που να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων σε αστικές περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Τέλος, στα πλαίσια του έργου θα αξιολογηθεί το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο από την εφαρμογή των στρατηγικών που θα εφαρμοστούν σε κάθε Ευρωπαϊκή πόλη.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.urban-waste.eu/ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/urbanwaste/https://twitter.com/UrbanWasteEU .