Δήμος Λευκωσίας - Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκωσίας
Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκωσίας

Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λευκωσίας


04 Ιαν. 2018 10:15
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η Πρώτη Γενική Ιδρυτική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λευκωσίας αποτελεί μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τίτλο “Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας”.  Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.

Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λευκωσίας, παρατίθεται πιο κάτω το καταστατικό όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Δήμο Λευκωσίας και εγκριθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας έχει οριστεί ο κ. Οδυσσέας Ελληνόπουλος, ενώ σε αυτό θα συμμετέχουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γιώργος Παναγιώτου και κ. Λούκας Παπαγιάννης.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και γενικά όλοι οι νέοι και νέες που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας και πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό μελών.
2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ζωής και δράσης.
3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της οργάνωσης στο Μητρώο των οργανώσεων – μελών.
4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, οργάνωσης νεολαίας, νέου ή νέας, θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην πιο πάνω αναφερόμενη συνέλευση, παρακαλούμε όπως μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2018 μας αποστείλετε με φαξ στο 22663363 ή με email στο Kandreou@nicosiamunicipality.org.cy, γραπτή δήλωση με την οποία να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον της οργάνωσης σας καθώς και αντίγραφο Καταστατικού ή Κανονισμού ή Πλαισίου Λειτουργίας της.