Δήμος Λευκωσίας - Έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία

Έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2018) / Έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στην Παλιά Λευκωσία
Πεμ, 14 Ιουν. 2018 12:20
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι οι εργασίες του έργου ανάπλασης τμήματος της περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων - Φάση Α, θα αρχίσουν στις 18 Ιουνίου 2018. Τα έργα, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας, περιλαμβάνουν τις πιο κάτω εργασίες:

• Συντήρηση και αποκατάστασης των όψεων οικοδομών τμημάτων των οδών Τρικούπη, Αισχύλου, Λεύκωνος
• Ανάπλαση δρόμων, κατασκευάζοντας νέο οδόστρωμα και πεζοδρόμια
• Εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού
• Υπογειοποίηση δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η οποία θα διαρκέσει 8 μήνες, θα είναι κλειστό τμήμα της οδού Αισχύλου και τμήμα της οδού Τρικούπη, πιο πάνω από τη συμβολή της με την οδό Λεύκωνος. Η διέλευση των οχημάτων από την οδό Λεύκωνος προς την οδό Αισχύλου και την Παλιά Δημοτική Αγορά θα διεξάγεται κανονικά. Για διευκόλυνση της διακίνησης γίνονται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1.Για την πρόσβαση στην οδό Αισχύλου από τον κυκλικό κόμβο του ΟΧΙ, θα χρησιμοποιείται η συνδετική οδός που ονομάζεται Αισχύλου-Τρικούπη (η πάροδος αριστερά μετά την οδό Αριστοφάνους).

2.Για την πρόσβαση στη οδό Λιδίνης: από την Πλατεία Δημαρχείας προς Αλκιβιάδους με προσωρινή άρση της μονοδρόμησης της.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα : 22797543, Έλενα Παπαμιχαήλ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από Εθνικούς Πόρους και πόρους του Δήμου Λευκωσίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.