Δήμος Λευκωσίας - Η Λευκωσία μετατρέπεται σε Έξυπνη Πρωτεύουσα
Η Λευκωσία μετατρέπεται σε Έξυπνη Πρωτεύουσα

Η Λευκωσία μετατρέπεται σε Έξυπνη Πρωτεύουσα


16 Ιουλ. 2019 12:10
O Δήμος Λευκωσίας, αποφεύγοντας τις αποσπασματικές λύσεις, υιοθέτησε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό έξυπνης πόλης, ο οποίος συγκρίνεται ευνοϊκά με τις διεθνείς καλές πρακτικές. Ξεκινούμε την υλοποίηση η Πρωτεύουσα να καταστεί η πρώτη έξυπνη πόλη της Κύπρου!

Ειδικότερα ο Δήμος Λευκωσίας προτίθεται να προκηρύξει το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών και συστημάτων έξυπνης πόλης», που εστιάζει πρώτιστα στις ανάγκες και τις περιοχές των έργων ανάπλασης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Λευκωσίας. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων επόμενης γενιάς, συστήματα έξυπνου οδικού φωτισμού, συστήματα έξυπνης κινητικότητας, διαχείριση απορριμμάτων, καθώς επίσης ένα ολοκληρωμένο και ανοιχτό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών από την κοινότητα των προγραμματιστών. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26 Ιουλίου 2019, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλιά τους.

O Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ανέλυσε στο όραμα και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Δήμου για μετάβαση της Λευκωσίας σε Έξυπνη Πρωτεύουσα. Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λευκωσίας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Η Λευκωσία υλοποιεί την πιο εκτεταμένη αναπτυξιακή παρέμβαση σε υποδομές έξυπνης πόλης στην Κύπρο,  αξιοποιούμε την ευκαιρία των αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης για να αναπτύξουμε δίκτυο οπτικών ινών (Nicosia Fiber Network), σε συνδυασμό με ασύρματο δίκτυο (Wifi) δημιουργούμε το οικοσύστημα για δίκτυα δεδομένων επόμενης γενιάς.»

Άμεσα οφέλη, θα είναι η ενίσχυση επισκεψιμότητας της πόλης, με δυναμική ενημέρωση πολιτών και τουριστών σε πραγματικό χρόνο, δημιουργία περιβάλλοντος open mall, με ταυτόχρονη ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Συγκεκριμένα προχωρεί η εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικών ανακοινώσεων (ΙNFO POINTS) για ανάδειξη και ενίσχυση των τουριστικών και πολιτιστικών δρώμενων της πρωτεύουσας.
• Εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας και πιο αποτελεσματική παρακολούθηση και συντήρηση, ενισχύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια.
• Ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνης κινητικότητας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφοριακής κίνησης.
• Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος κινητικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει έξυπνες στάσεις/στέγαστρα λεωφορείων το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες σε δυναμικό χρόνο.
• Έξυπνη διαχείριση και ενημέρωση για την εύρεση χώρων στάθμευσης (smart parking) έχοντας ως στόχο τη μείωση των άσκοπων μετακινήσεων και βελτιώνοντας το κυκλοφορικό πρόβλημα της πόλης.
• Εφαρμογή συστήματος έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, για καλύτερο προγραμματισμό στην αποκομιδή σκυβάλων.
• Τοποθέτηση περιβαλλοντικών αισθητήρων για μέτρηση, καταγραφή και ενημέρωση των πολιτών  για δείκτες όπως είναι η υγρασία, η σκόνη, τα μικροσωματίδια αέρα και θόρυβο.

Η συνέργεια και συμπληρωματικότητα του έργου έξυπνης πόλης με το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία RISE, αντιπροσωπεύεται ίσως καλύτερα στο iNicosia, το πρώτο flagship project  του RISE.

Το iNicosia flagship project στοχεύει στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Διδύμου  (Digital Twin) της Λευκωσίας το οποίο αποτελεί μία τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση της πόλης, με δεδομένα έξυπνης πόλης σε πραγματικό χρόνο. Στη βάση αυτής της ψηφιακής αναπαράστασης της Λευκωσίας που θα προσφέρεται για πειραματισμό και μοντελοποίηση θα μπορούν να σχεδιάζονται και να δοκιμάζονται με ακρίβεια λύσεις που θα εφαρμόζονται στη συνέχεια στην πραγματική πόλη. Μέσα από αυτό το prοject iNicosia στοχεύει στη παροχή καινοτόμων και βελτιωμένων λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και των πολιτών της.

Το έργο Έξυπνη Λευκωσία δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας

Χαιρετισμός Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημιουργίας Υποδομών και Συστημάτων Έξυπνης Πόλης στην Πρωτεύουσα στις 16 Ιουλίου 2019 στο Δημαρχείο Λευκωσίας

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Συνεργάτες
Φίλες και φίλοι, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

Οι έξυπνες πόλεις καταλαμβάνουν πλέον όλο και περισσότερο έδαφος στην φιλοσοφία και ανάπτυξη του αστικού σχεδιασμού των πόλεων.

Τι ορίζουμε όμως ως «Έξυπνη Πόλη»;
Είναι η πόλη εκείνη που μέσα από την χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και μειώνει τους φυσικούς πόρους που καταναλώνει.

Στην κατεύθυνση αυτή η Λευκωσία έχει κάνει μέχρι σήμερα ορισμένα πρωτοποριακά και σημαντικά βήματα:

1. Εκπονήσαμε, υλοποιούμε και παρακολουθούμε, μια σειρά από στρατηγικά σχέδια τα οποία αφορούν :
i. Τη στρατηγική Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ)
ii. Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΟΣΚΛ)
iii. Το Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης (Σύμφωνο των δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή)
iv. Το Σχέδιο περιοχής Κέντρου Λευκωσίας / Σχέδιο Περιοχής ΣΟΠΑΖ
v. Την Εκπόνηση Σχέδιου Δράσης Δήμου Λευκωσίας για την επίτευξη των 17 Πυλώνων Βιώσιμης Ανάπτυξης εστιάζοντας στους πυλώνες 1,8 και 11. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στον πυλώνα SDG 11, (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες), ο οποίος  έχει άμεση σύνδεση με την Στρατηγική Έξυπνης Πόλης καθώς στόχος της είναι να δημιουργήσει μια πόλη πιο βιώσιμη για τους κατοίκους.
vi. Την  στρατηγική Έξυπνης Πόλης Δήμου Λευκωσίας 2018-2028

2. Ο Δήμος Λευκωσίας διεκδίκησε και εξασφάλισε σημαντικούς πόρους για νέα αναπτυξιακά έργα. Μέχρι το 2023, ο Δήμος μας διαχειρίζεται έργα αξίας πέραν των €130 εκ., ενώ παράλληλα έχουν εγκριθεί για το δήμο μας, πρόσθετα έργα και δράσεις του κράτους, αξίας περίπου €68 εκ. Μέσα από αυτά τα έργα θα δημιουργήσουμε μία πόλη, έξυπνη, βιώσιμη πόλη,  μια πρωτεύουσα καινοτομίας.

3. Συγκεκριμένα σε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον όπως το Εμπορικό Τρίγωνο, η Λεωφόρος Καλλιπόλεως- Μακαρίου/Εθνικής Φρουράς, το Εξωτερικό Περιμετρικό Τόξο, η Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων, το  Κτίριο Δημοτικής Αγοράς (RISE),το  Κτίριο Στοάς, η Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, ο Υπόγειος Χώρος Στάθμευσης Ομήρου, η Πλατεία Ελευθερίας, η Ανάπλαση Παλιού ΓΣΠ, η αναβάθμιση των  Πεζόδρομων  Λήδρας / Ονασαγόρου, έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθεί η απαραίτητη υποδομή/ σωληνώσεις για την τοποθέτηση  δικτύου οπτικών ινών ( Νicosia Fiber Network - NFN) , με συγκεκριμένες εφαρμογές ούτως ώστε να μετατραπεί η πόλη μας  σε μία έξυπνη πόλη.

4. Αναλυτικότερα το κάθε ένα από τα πιο πάνω έργα μέσα στην υποδομή που έχει εγκατασταθεί  θα περιλαμβάνει δίκτυο οπτικών ινών το οποίο θα προσφέρει  :
- Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi) του Δήμου Λευκωσίας (Nicosia Wireless Network - NWN) Άμεσα οφέλη, θα είναι η ενίσχυση επισκεψιμότητας της πόλης, με δυναμική ενημέρωση πολιτών και τουριστών σε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονη ενίσχυση της αύξησης πωλήσεων των καταστηματαρχών.
- Σύστημα ηλεκτρονικών ανακοινώσεων (ΙNFO POINTS) για ανάδειξη και ενίσχυση των τουριστικών και πολιτιστικών δρώμενων της πρωτεύουσας.
- Εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού (smart lighting), αφού  όλα τα έργα περιλαμβάνουν Led φωτισμό, με σύστημα παρακολούθησης και σχετικής ρύθμισης φωτεινότητας ανάλογα με την κίνηση γεγονός που θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια.
- Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (environmental sensor), με αυτούς του περιβαλλοντικούς αισθητήρες θα γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση της σκόνης, της θερμοκρασίας, της ποιότητας του αέρα έτσι ώστε να υπάρχουν πλέον μετρήσιμα στοιχεία τρόπος μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πόλης. Αποδεικνύοντας  με μετρήσιμα στοιχεία την συμβολή των έργων στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
- Σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης κάδων απορριμμάτων, (smart waste) με στόχο τον  προγραμματισμό στην αποκομιδή σκυβάλων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους για το Δήμο και βελτιώνοντας τους στόχους της ανακύκλωσης.
- Εγκατάσταση  καμερών  για έλεγχο και ρύθμιση της κυκλοφορίας.
- Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος κινητικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει έξυπνες στάσεις/στέγαστρα λεωφορείων για ενημέρωση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο.
- Δημιουργία  εφαρμογών  για την πρόβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη, έξυπνη διαχείριση και ενημέρωση για την εύρεση χώρων στάθμευσης (smart parking) έχοντας ως στόχο την μείωση των άσκοπων μετακινήσεων, βελτιώνοντας το κυκλοφορικό πρόβλημα της πόλης και μειώνοντας τους ρύπους.

5. Παράλληλα δημιουργούμε ένα Κεντρικό Διαχειριστικό Σύστημα Έξυπνης Πόλης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής και διαχείρισης δεδομένων. Τα δεδομένα που θα παράγει η έξυπνη πόλη θα μπορούν να αξιοποιηθούν από το RISE το Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία στην καρδιά της Λευκωσίας, του οποίου ο Δήμος ηγείται ώστε σε συνεργασία με ερευνητές και νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν καινοτομίες και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερες εφαρμογές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης.

6.  Επίσης δημιουργούμε ένα Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου Έξυπνης Πόλης (Smart City Command & Control Center) εντός του Δήμου.

Για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, προχωρήσαμε σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 26 Ιουλίου 2019.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, σε συνεργασία με τους συμβούλους μελετητές θα ακολουθήσει η προκήρυξη ευρωπαϊκού διαγωνισμού, στις αρχές του ερχόμενου φθινοπώρου 2019.

Με βάση τις διαδικασίες συμβάσεων, αναμένεται να αρχίσει  η υλοποίηση του έργου εντός του 2020, η οποία θα γίνεται τμηματικά σε  κάθε έργο που ολοκληρώνονται οι κατασκευαστικές εργασίες. Η περίοδος ολοκλήρωσης εγκατάστασης και λειτουργία των προαναφερόμενων στοιχείων που καθιστούν μια πόλη έξυπνη αναμένεται να έχει διάρκεια περί τους έξι μήνες. Για παράδειγμα  το πρώτο τμήμα του ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης πόλης που θα υλοποιηθεί  και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν (φωτισμός, απορρίμματα, στάθμευση, κάμερες κα), θα είναι στο Έργο Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου στην περιοχή της Φάσης Α (Στασικράτους ,Θεοφάνους Θεοδότου, Τμήμα  της Μνασιάδου) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2020.

Με τα έργα αυτά, επενδύουμε σε υποδομές και δράσεις που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, θα αυξήσουν την προσβασιμότητα, θα προστατεύσουν το περιβάλλον και θα καταστήσουν την πόλη πιο φιλική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Ο σκοπός της Στρατηγικής Έξυπνης Πόλης, είναι η αποτύπωση πολιτικών που θα επιτρέψουν στη Λευκωσία να αναδειχθεί σε μοντέλο έξυπνης και βιώσιμης πόλης, για την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Το όραμά μας για τη Λευκωσία έξυπνη πόλη αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

- Καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες
- Διασφαλίζοντας την ορθολογική χρήση φυσικών και άλλων πόρων
- Και όλα αυτά μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων, τεχνολογικών λύσεων.


Φίλες και φίλοι,
Ξεκινούμε την υλοποίηση, ώστε η Πρωτεύουσα να καταστεί η πρώτη ολιστικά έξυπνη πόλη της Κύπρου!

Σας ευχαριστώ.

Στρατηγική Έξυπνης Πόλης