Δήμος Λευκωσίας - Επιβολή διοικητικού προστίμου για επικίνδυνες οικοδομές

Επιβολή διοικητικού προστίμου για επικίνδυνες οικοδομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2019) / Επιβολή διοικητικού προστίμου για επικίνδυνες οικοδομές
Πεμ, 12 Δεκ. 2019 09:10
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας εξέτασε σε πρόσφατη συνεδρία του το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών και αποφάσισε την επιβολή Διοικητικού Προστίμου στους ιδιοκτήτες οικοδομών οι οποίες κηρύσσονται επικίνδυνες, σύμφωνα με το Άρθρο 15Β του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου, και αρνούνται, παρά τις σχετικές ενημερώσεις και προειδοποιήσεις, να προβούν σε επιδιόρθωση ή /και άρση της επικινδυνότητας.

Ο καθορισμός του διοικητικού προστίμου θα γίνεται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα ακίνητα αναλόγως της φύσης, της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης, κατηγοριοποιούνται στις εξής τρεις κατηγορίες:
  • Κατηγορία 1 - Η παράβαση αφορά επικίνδυνη οικοδομή με μικρές βλάβες / αστοχίες (π.χ. πτώση μικρών αντικειμένων, επιχρισμάτων κτλ.). Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5000 και πρόσθετη επιβάρυνση μέχρι €100 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.
  • Κατηγορία 2 - Η παράβαση αφορά επικίνδυνη οικοδομή με εκτεταμένες ζημιές χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από €5000 μέχρι €13000 και πρόσθετη επιβάρυνση μέχρι €150 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.
  • Κατηγορία 3 - Η παράβαση αφορά επικίνδυνη οικοδομή με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης. Προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από €13000 μέχρι €20000 και πρόσθετη επιβάρυνση μέχρι €200 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.      
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού του διοικητικού προστίμου και της ημερήσιας επιβάρυνσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Επικίνδυνες Οικοδομές και θα κοινοποιηθούν σε όλους τους ιδιοκτήτες.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, να προβούν εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης ή επιδιόρθωσής τους, για να αποφύγουν την επιβολή διοικητικού προστίμου.