Δήμος Λευκωσίας - Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας
Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας


27 Μαρ. 2019 14:07
Ο Δήμος Λευκωσίας διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019 – Κάτω από τα Τείχη, και προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ (λογότυπο, σήμα και σχετικές εφαρμογές). Στόχος του Φεστιβάλ είναι να αποτελέσει ένα 15ήμερο ζωντάνεμα του κέντρου της πόλης, ένα διεθνές Φεστιβάλ παραστατικών τεχνών (θέατρο, χορός, μουσική), μια γιορτή πολιτισμού και μια πρόταση πολιτιστικής παραγωγής και ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες και oι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2019 στις 10π.μ. στο  nicifest@nicosiamunicipality.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου στο τηλέφωνο 99080865 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.papageorgiou@nicosiamunicipality.org.cy.  

Πιο κάτω το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών όρων και προδιαγραφών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο Δήμος Λευκωσίας διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019 – Κάτω από τα Τείχη, και προκηρύσσει διαγωνισμό για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας του Φεστιβάλ (λογότυπο, σήμα και σχετικές εφαρμογές) με τους πιο κάτω όρους και προδιαγραφές.

Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €2000 και περιλαμβάνει το σύνολο των εφαρμογών (i)-(xiii) που περιγράφονται πιο κάτω.  Για πρόσθετες εφαρμογές που πιθανόν να προκύψουν, εκτός των συγκεκριμένων, θα συμφωνείται η τιμή εκ των προτέρων αναλογικά με τον όγκο των πρόσθετων εφαρμογών σε σχέση με τις εφαρμογές που περιγράφονται στην προκήρυξη. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

Το λογότυπο, το σήμα και η ταυτότητα του Φεστιβάλ θα πρέπει να αποτυπώνουν τους στόχους και τη φιλοσοφία του Φεστιβάλ που έχουν ως ακολούθως:

1. Να αποτελέσει ένα 15 ήμερο ζωντάνεμα του κέντρου της πόλης, ένα διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών (θέατρο, χορός, μουσική), μια γιορτή πολιτισμού και μια πρόταση πολιτιστικής παραγωγής και ανάπτυξης που μέσω της επιχειρείται η κατάρριψη του «τείχους» της διαφορετικότητας. 
2. Να στηρίξει και να αναδείξει νέους δημιουργούς, καλλιτέχνες και φορείς
3. Να προτείνει τέτοιες πολιτιστικές δραστηριότητες που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους πολίτες να αποδεχτούν και να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα και την ισότητα ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, χρώματος, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού
4. Να προτείνει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες μέσα από την επαφή τους με άλλες κουλτούρες, άλλα ήθη, διαφορετικά κοινωνικά σύνολα
5. Να διατηρήσει ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά βρίσκοντας τρόπους να την αξιοποιήσουμε στο παρόν και το μέλλον
6. Να «βγάλει» τους πολίτες από τα σπίτια τους, να νιώσουν περήφανοι για την πόλη τους, να απολαύσουν τους νέους δημόσιους χώρους που ολοκληρώνονται, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και την Πλατεία Ελευθερίας.
7. Να ενθαρρύνει και να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα μέσω του πολιτισμού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες και εικαστικούς καλλιτέχνες. 
2. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού ή δεύτερου βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Το λογότυπο θα πρέπει να ετοιμαστεί στα Ελληνικά (“Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019”) και τα Αγγλικά (“Nicosia International Festival”).
2. Η οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ πρέπει να έχει σαφή χρωματική ταυτότητα.  Να δοθεί ακριβής περιγραφή των χρωμάτων που θα προταθούν σε τετραχρωμία και σε PANTONE.  Το λογότυπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 χρώματα.
3. Το λογότυπο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και έγχρωμη  εκτύπωση (CMYK ή PANTONE).  Επίσης να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο η  ανοικτόχρωμο φόντο (reverse). 
4. Η γραμματοσειρά (font) που θα χρησιμοποιηθεί να μπορεί να αγοραστεί (αν χρειαστεί).
5. Το λογότυπό θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή vector‐eps ή σε υψηλής ανάλυσης εικόνα TIFF ή JPEG. 
6. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν για το σήμα και το λογότυπο, αυτά θα πρέπει να δοθούν στη μικρότερη διάσταση (1,5 εκ) και σε διάσταση 15 εκ., τόσο σε έντυπη μορφή, έγχρωμο και μαυρόασπρο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF).
7. Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία, για τα οποία ο  διαγωνιζόμενος δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης, αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης.
8. Επιπρόσθετα από το/α προτεινόμενο/α λογότυπο/α και σήμα/τα η πρόταση που θα κατατεθεί θα πρέπει περιλαμβάνει και τις ακόλουθες εφαρμογές:
i. Αφίσα Α3 για την 1η έκδοση του Φεστιβάλ με τίτλο «Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2019» και υπότιτλο «Κάτω από τα Τείχη»
ii. Εφαρμογή του σήματος/ λογοτύπου/ ταυτότητας του Φεστιβάλ στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (γυάλινη βιτρίνα μήκους 10 μέτρων και ύψους 3 μέτρων)
iii. Πολύπτυχο έντυπο (flyer) στα Ελληνικά και τα Αγγλικά με το συνοπτικό (ενδεικτικό) πρόγραμμα του Φεστιβάλ.  Για σκοπούς ετοιμασίας του εντύπου, οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίτλους και οπτικό υλικό από υφιστάμενες παραστάσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό ως ακολούθως: 1 παράσταση σύγχρονου χορού, 1 θεατρική παράσταση, 1 συναυλία, 1 θεατρικό αναλόγιο, 1 ποιητική βραδιά.  Η επιλογή των διαστάσεων και της δομής του εντύπου, ώστε αυτό να είναι πρωτότυπο και εύχρηστο, θα γίνει από την/τον κάθε δημιουργό.
iv. Τ-shirt για τους εθελοντές του Φεστιβάλ
Ο/η δημιουργός που θα βραβευθεί, θα αναλάβει επίσης να ετοιμάσει και τις ακόλουθες εφαρμογές μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.
v. 40σέλιδο πρόγραμμα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
vi. Postcard διαστάσεων 10X17εκ.
vii. Έντυπη διαφήμιση των παραστάσεων που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ (10 διαφορετικές).  Για τις συγκεκριμένες διαφημίσεις θα αξιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό της κάθε παράστασης.
viii. Πρόσκληση
ix. Σημαίες/ λάβαρα που θα τοποθετηθούν στους χώρους του Φεστιβάλ
x. Banners διαστάσεων 100Χ150εκ., 500Χ100εκ., 700Χ180εκ. 300Χ500εκ., 80Χ200εκ.
xi. Facebook banners (10 διαφορετικά) για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ
xii. Οnline banners 20 διαφορετικών διαστάσεων
xiii. Εφαρμογή του σήματος και του λογοτύπου του Φεστιβάλ στο φωτογραφικό υλικό των παραστάσεων που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ.
9. Οι προτάσεις για την οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ θα πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες.  Σε περίπτωση που αποδειχθεί το αντίθετο, ο Δήμος Λευκωσίας μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση με τον/την δημιουργό μονομερώς και να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό καταβλήθηκε από το Δήμο Λευκωσίας στο Δημιουργό και/ή οποιαδήποτε αποζημίωση μπορεί να αξιωθεί εναντίον του Δήμου Λευκωσίας από οποιονδήποτε και αφορά είτε τα πνευματικά δικαιώματα του λογότυπου και του σήματος, είτε την άδεια εκμετάλλευσής τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

1. Ο/Η δημιουργός της βραβευθείσας πρότασης, αποποιείται των πνευματικών του/της δικαιωμάτων και το έργο του/της θα αποτελέσει ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας.  Όλα τα αποκλειστικά και μεταβιβαζόμενα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους της βραβευθείσας πρότασης ανατίθενται στο Δήμο Λευκωσίας.  Κανένα άλλο άτομο δε θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο, συμπεριλαμβανομένου/νης του/της  -διαγωνιζομένου/νης (δικαιούται να το χρησιμοποιήσει στο προσωπικό του/της πορτοφόλιο).
2. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το λογότυπο και τις διαφορετικές εκδοχές του χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεργασία ή η σύμφωνη γνώμη του/της δημιουργού της βραβευθείσας πρότασης.
3. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το λογότυπο εάν το κρίνει απαραίτητο ή θεωρήσει ότι δεν αντικατοπτρίζει πλέον την αποστολή του. 
4. Ο Δήμος Λευκωσίας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση, αν κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη.
5. O Δήμος Λευκωσίας έχει το δικαίωμα να κάνει εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/ βελτιώσεις πριν δοθεί η τελική του μορφή του λογοτύπου/ σήματος/ ταυτότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.
2. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου 2019 στις 10π.μ. στο   nicifest@nicosiamunicipality.org.cy
3. Μπορεί επίσης να υποβληθεί σκεπτικό της υποβληθείσας πρότασης μέχρι 100 λέξεις.
4. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων ο/η διαγωνιζόμενος/η θεωρείται ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους του διαγωνισμού.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Οι προτάσεις θα κριθούν από τριμελή επιτροπή απαρτιζόμενη από τους Λεώνη Ορφανίδου (Πρόεδρο Πολιτιστικής Επιτροπής Δήμου Λευκωσίας), Γιάννη Τουμαζή και Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου.  Σκεπτικό θα συνταχθεί μόνο για το λογότυπο που θα επιλεγεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, τηλ. 99080865, email:   george.papageorgiou@nicosiamunicipality.org.cy