Δήμος Λευκωσίας - Παράταση πληρωμής του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Παράταση πληρωμής του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Παράταση πληρωμής του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας


30 Μαϊ. 2019 13:58
Ο Δήμος Λευκωσία πληροφορεί το κοινό ότι δίνεται παράταση πληρωμής του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019. Μετά τις 31 Ιουλίου 2019 θα επιβληθεί 10% επιβάρυνση.

Υπενθυμίζεται ότι πληρωμές μετά τις 31 Μαΐου 2019 μπορούν να γίνουν μόνο στο Δημοτικό Ταμείο: στην οδό Παλιάς Ηλεκτρικής 13, Δευτέρα – Παρασκευή 8.00π.μ. – 2.30μ.μ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosiamunicipality.org.cy (e-λευκωσία).