Δήμος Λευκωσίας - Πλήρωση κενών θέσεων στον Δήμο Λευκωσίας
Πλήρωση κενών θέσεων στον Δήμο Λευκωσίας

Πλήρωση κενών θέσεων στον Δήμο Λευκωσίας


12 Ιουλ. 2019 08:00
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων:

1. Τροχονόμοι (5 θέσεις)
2. Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής (1 θέση)
3. Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (5 θέσεις)

Λεπτομέρειες για τη μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι δημοσιευμένα στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις ή από το Γραφείο Προσωπικού, Δημαρχείο Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο του Δήμου Λευκωσίας, Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, 22797000.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019, ώρα 14:00 στο Γραφείο Προσωπικού στο Δημαρχείο Λευκωσίας, οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή.