Ανάπλαση της Κυριάκου Μάτση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Ανάπλαση της Κυριάκου Μάτση
Πεμ, 09 Ιαν. 2020 13:50
Όπως πρώτοι είχαμε ανακοινώσει στη δημόσια παρουσίαση του έργου ανάπλασης της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση, στόχος του έργου είναι η διατήρηση και αναβάθμιση του ιδιαίτερου περιβαλλοντικού χαρακτήρα του δρόμου, με την προστασία των υφιστάμενων μεγάλων δέντρων και την ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπλαση της Κυριάκου Μάτση διατηρώντας τον χαρακτήρα του δρόμου, παρά τις πολλές αντίθετες φωνές που υποστήριζαν την αφαίρεση των δέντρων και τη διαπλάτυνση του δρόμου.

Με το έργο θα γίνει σημαντικός εμπλουτισμός του πρασίνου με τη φύτευση επιπλέον ενενήντα μεγάλων και ώριμων δέντρων, δημιουργώντας συνθήκες για ευχάριστη διακίνηση όλων των πολιτών.

Η πτώση των δέντρων από τους ισχυρούς ανέμους και η αφαίρεση άλλων για λόγους ασφάλειας δεν ήταν θέμα των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή αλλά την κατάσταση των δέντρων.

Παράγοντες όπως η ηλικία και η υγεία των υφιστάμενων δέντρων έχουν προκαλέσει τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί. Οι σφοδροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκάλεσαν την εκρίζωση και πτώση δύο δέντρων τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020. Ο Εργολάβος και οι επιβλέποντες Μηχανικοί του Δήμου έσπευσαν άμεσα στο χώρο και απομάκρυναν τα δέντρα.

Στη συνέχεια υπεύθυνοι λειτουργοί του έργου επισκέφθηκαν το εργοτάξιο μαζί με εκπροσώπους του Τμήματος Δασών για επαναξιολόγηση της κατάστασης όλων των υφισταμένων δέντρων. Τέσσερα επιπλέον δέντρα, 3 κυπαρίσσια και ένας πεύκος, κρίθηκαν επικίνδυνα και ασταθή και αποφασίστηκε η υλοτόμηση και απομάκρυνσή τους. Επίσης, για δέκα δέντρα έγιναν υποδείξεις για επιλεκτικό κλάδεμα της κόμης τους.

Την Τετάρτη 8 Ιανουάριου 2020 εκδόθηκε άδεια υλοτόμησης από το Τμήμα Δασών για τα 4 δέντρα που κρίθηκαν ασταθή και επικίνδυνα για την ασφάλεια του κοινού και ο εργολάβος προέβη στην υλοτόμησή τους. Έγινε επίσης το κλάδευμα στα δέντρα όπως είχε υποδειχθεί. Τα δέντρα που αποκόπηκαν θα αντικατασταθούν με μεγάλα ώριμα δένδρα του ιδίου είδους στην νέα τοπιοτέχνιση που περιλαμβάνεται στο έργο. 

Σημειώνουμε ότι υπάρχει συνεχής συνεργασία με το Τμήμα Δασών στην κοινή προσπάθεια διατήρησης των υφιστάμενων δέντρων της Λεωφόρου, συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη υλοποίηση του έργου ανάπλασης του δρόμου. 

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Λευκωσίας υλοποιεί μια εις βάθος και πολυεπίπεδη φιλική προς το περιβάλλον πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή περιλαμβάνει μεταξύ πολλών άλλων, τη δημιουργία δικτύου μικρών λεωφορείων, τη δημιουργία δικτύου πεζοδρομίων και τη φύτευση πέραν των 5000 ώριμων μεγάλων δέντρων.