Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων της Κύπρου

Ο Δήμος Λευκωσίας στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων της Κύπρου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Ο Δήμος Λευκωσίας στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων της Κύπρου
Τρι, 25 Φεβ. 2020 12:30
Ο Δήμος Λευκωσίας βραβεύτηκε με την Πράσινη Σημαία και το βραβείο Πράσινη Πόλη της Κύπρου για τα έργα «Ανάπτυξη Δικτύου Μικρών Λεωφορείων» και «Έργο Πύλης Αμμοχώστου - Σύστημα Συλλογής βρόχινου νερού» στην κατηγορία Αειφόρος Διακίνηση και Μεταφορές και Διαχείριση Υδατικών Πόρων αντίστοιχα τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 σε ειδική επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. 

«Έργο Πύλης Αμμοχώστου - Σύστημα Συλλογής βρόχινου νερού»
Το έργο αφορούσε την εφαρμογή συστήματος συλλογής επιφανειακού νερού για άρδευση αστικού πρασίνου και σύνδεση του με υφιστάμενες υποδομές στην περιοχή της τάφρου Πύλης Αμμοχώστου. Oι στόχοι του έργου είναι η εξοικονόμηση, η σωστή διαχείριση μέσω της επαναχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων όπως το νερό και η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σε περιβαλλοντικά θέματα.

«Ανάπτυξη Δικτύου Μικρών Λεωφορείων»
Η υπηρεσία στηρίζει την πράσινη διακίνηση προωθώντας τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Σε όλα τα λεωφορεία της υπηρεσίας έχει προστεθεί στο πίσω μέρος μία σχάρα ποδηλάτου, ώστε ο ποδηλάτης να μπορεί να τοποθετεί το ποδήλατό του και να διακινείται με το λεωφορείο. Η στρατηγική της υπηρεσίας είναι η προσφορά ενός εναλλακτικού μέσου διακίνησης και η απελευθέρωση από την χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας (ΟΣΚΛ).
Οι στόχοι των μικρών λεωφορείων Λευκωσίας είναι η μείωση των αυτοκινήτων που εισέρχονται στην εντός των τειχών πόλη, η αύξηση της επιβατικής κίνησης των δημόσιων μεταφορών και η αλλαγή της κουλτούρας όσο αφορά την χρήση εναλλακτικών μέσων διακίνησης

Η υπηρεσία εδώ και δύο χρόνια συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και για την μέρα Τουρισμού που πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων, σε κάποια δρομολόγια της διαδρομής λ1, η οποία περνά από τα κυριότερα τουριστικά αξιοθέατα που βρίσκονται στην εντός των τειχών πόλη, υπήρχαν ξεναγοί οι οποίοι πληροφορούσαν τους επιβάτες για τα ιστορικά μνημεία. Το κοινό συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις δράσεις της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα η επιβατική κίνηση αυτών των ημερών σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μέρες του μήνα να ήταν αρκετά αυξημένη.

Ο Δήμος Λευκωσίας από το 2013 έχει υπογράψει το Σύμφωνο των Δήμαρχων για την Κλιματική Αλλαγή και συμμετέχει υλοποιώντας πληθώρα δράσεων για τα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής του σε οριζόντιο επίπεδο για τον αέρα, το νερό και το έδαφος. Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Με τη βράβευση αυτή, ο Δήμος Λευκωσίας εντάσσεται στο Δίκτυο των Πράσινων Πόλεων & Κοινοτήτων της Κύπρου του ΚΥΚΠΕΕ.

Ο Δήμος Λευκωσίας έχει επίσης υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με τoν Διεθνή Οργανισμό Νερού - Global Water Partneship-Mediterranean, στα πλαίσια του Προγράμματος Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων (Non Conventional Water Resources Programme) – «Αποστολή Νερό» στη Κύπρο.