Δήμος Λευκωσίας - Είναι η ώρα! Στη δράση για την ισότητα των φύλων συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του Δημαρχείου Λευκωσίας

Είναι η ώρα! Στη δράση για την ισότητα των φύλων συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του Δημαρχείου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Είναι η ώρα! Στη δράση για την ισότητα των φύλων συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του Δημαρχείου Λευκωσίας
Παρ, 06 Μαρ. 2020 13:40
Οι εργαζόμενοι και Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκωσίας συμμετείχαν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 στην πρωτοβουλία «Είναι η Ώρα» για τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών σε όλους.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ελένη Λουκαΐδου αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «η ώρα για την επίτευξη πραγματικής ισότητας είναι τώρα. Θέτουμε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και κινητοποιούμε την κοινωνία για την αλλαγή. Οι Τοπικές Αρχές, πρέπει και μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, μεγάλα αλλά και μικρότερα, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που να βασίζεται στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και στον αλληλοσεβασμό.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία 10 χρόνια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έργα και υπηρεσίες από το ΠΔΚΛ που στηρίζουν άμεσα και έμμεσα τις γυναίκες με τα οποία προωθείται η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αποφορτίζοντας τις από την φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων και παρέχοντας τους την ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Χρειάζεται πρώτα και κύρια να γίνει αλλαγή στερεοτύπων, αντιλήψεων και προκαταλήψεων και πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Μόνο με τη δημόσια προβολή επισημαίνονται και καταπολεμούνται οι διακρίσεις.

Οι πολλαπλοί ρόλοι που καλείται να υπηρετήσει μια γυναίκα σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην επαγγελματική της ανέλιξη. Χρειαζόμαστε στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Με μέτρα που προωθούν την συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας και επιτρέπουν στη γυναίκα να ανελιχθεί και να αναπτύξει όλες τις ικανότητές της.

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αξία της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.»

Δήλωση της Δημοτικής Συμβούλου Ελένης Λουκαΐδου εκ μέρους του Δήμου Λευκωσίας για τη δράση «Είναι η Ώρα»

Εμείς, οι εργαζόμενες και εκλελεγμένες γυναίκες του Δήμου Λευκωσίας και του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας στηρίζουμε με τη σημερινή δράση την πρωτοβουλία «Είναι η Ώρα» για τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους και την εξάλειψη κάθε μορφής ανισότητας και βίας κατά των γυναικών.

Με αυτή την συμβολική δράση, ο Δήμος Λευκωσίας ανανεώνει τη δέσμευσή του για την προώθηση της ισότητας και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, στην οργάνωση και στις πρακτικές του. Δέσμευση η οποία ξεκίνησε με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων το 2010, βάσει της οποίας υιοθέτησε και υλοποίησε Σχέδιο Δράσης ορίζοντας στέλεχος της υπηρεσίας ως Λειτουργό Ισότητας, ενώ στη συνέχεια, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα που εφάρμοσε, έλαβε το 2015 την Πιστοποίηση του «Εργοδότη Ισότητας» από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία 10 χρόνια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν έργα και υπηρεσίες από το ΠΔΚΛ που στηρίζουν άμεσα και έμμεσα τις γυναίκες με τα οποία προωθείται η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, αποφορτίζοντας τις από την φροντίδα εξαρτώμενων προσώπων και παρέχοντας τους την ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά  τα προγράμματα καθημερινής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, τα καλοκαιρινά προγράμματα παιδιών, τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου κ.ά. ενώ βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης νέα έργα που επεκτείνουν και εμπλουτίζουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες. Παράλληλα, το προσωπικό του Δήμου έχει εκπαιδευτεί για την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ενώ ο Δήμος υιοθέτησε Κώδικα για την σεξουαλική παρενόχληση που χρησιμοποιείται ως οδηγός από τα μέλη του προσωπικού και στο πλαίσιο του οποίου ορίστηκε συγκεκριμένη Επιτροπή Ισότητας για την εξέταση τυχόν περιπτώσεων, ενώ δηλώνεται απερίφραστα η μηδενική ανοχή της διοίκησης στα φαινόμενα αυτά. Ταυτόχρονα, για όλα τα έργα που σχεδιάζονται, ο Δήμος εξασφαλίζει πιστοποιητικό συμβατότητας με την Εθνική και Ενωσιακή Πολιτική Ισότητας Ανδρών και Γυναικών ούτως ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων από το κάθε έργο που υλοποιείται.

Η ώρα για την επίτευξη πραγματικής ισότητας είναι τώρα. Θέτουμε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και κινητοποιούμε την κοινωνία για την αλλαγή. Οι Τοπικές Αρχές, πρέπει και μπορούν να λαμβάνουν μέτρα, μεγάλα αλλά και μικρότερα, για τη δημιουργία μιας κοινωνίας που να βασίζεται στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και στον αλληλοσεβασμό.

Χρειάζεται πρώτα και κύρια να γίνει αλλαγή στερεοτύπων, αντιλήψεων και προκαταλήψεων.

Πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Μόνο με τη δημόσια προβολή επισημαίνονται και καταπολεμούνται οι διακρίσεις.

Οι πολλαπλοί ρόλοι που καλείται να υπηρετήσει μια γυναίκα σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην επαγγελματική της ανέλιξη.  Χρειαζόμαστε στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Με μέτρα που προωθούν την συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας και επιτρέπουν στη γυναίκα να ανελιχθεί και να αναπτύξει όλες τις ικανότητές της.

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και αξία της δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Ευχαριστώ