Δήμος Λευκωσίας - Παγκύπρια πρωτιά για το «Συμβουλευτικό Κέντρο» του Πολυδύναμου Λευκωσίας

Παγκύπρια πρωτιά για το «Συμβουλευτικό Κέντρο» του Πολυδύναμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Παγκύπρια πρωτιά για το «Συμβουλευτικό Κέντρο» του Πολυδύναμου Λευκωσίας
Τρι, 10 Μαρ. 2020 09:10
Εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ)

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (ΠΔΚΛ) ανακοινώνει με περηφάνια ότι το πρόγραμμα «Συμβουλευτικό Κέντρο» είναι το πρώτο Παγκύπρια Συμβουλευτικό Κέντρο που έχει εγγραφεί και πληροί όλες τις διατάξεις των «Όρων και Προϋποθέσεων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την Λειτουργία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», που συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 

Το ΠΔΚΛ με τη στήριξη του ΥΕΠΚΑ και του Δήμου Λευκωσίας, υλοποιεί από το 2010 το πρόγραμμα «Συμβουλευτικό Κέντρο» (Συ.Κε). Στόχος του Συ.Κε. είναι η παροχή πρωτοβάθμιων συμβουλευτικών υπηρεσιών, από εθελοντές, επαγγελματίες ή μεταπτυχιακούς σπουδαστές στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, για θέματα, προβληματισμούς και δυσκολίες που προκύπτουν στη ζωή των κατοίκων του Δήμου Λευκωσίας, καθώς επίσης η καθοδήγηση και η παραπομπή τους σε ειδικούς επαγγελματίες επί του θέματος, για την επαναφορά της λειτουργικής ικανότητας του δημότη, χωρίς καμιά απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Συνοπτικά το 2019 έχουν λάβει ατομική συμβουλευτική 61 δημότες (ενήλικες και ανήλικοι) καταγράφοντας 671 ώρες ατομικής συμβουλευτικής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση τιμή αγοράς υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής από ιδιώτες ψυχολόγους/σύμβουλους ανέρχεται στα €50 ανά ώρα, το Συ.Κε. παρείχε υπηρεσίες αξίας €33550 για το 2019 ενώ λαμβάνει χορηγία από το ΥΕΠΚΑ ύψους μόλις €8000 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 70% των δημοτών που έλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες από το Συ.Κε. δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να λάβουν παρόμοιες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, τόσο λόγω κόστους όσο και λόγω χαμηλών εισοδημάτων. Εδώ http://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/consultation-center/ μπορείτε να δείτε  τόσο τον απολογισμό των ατομικών συμβουλευτικών για το 2019 καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής.

Η ατομική συμβουλευτική παρέχεται δωρεάν από συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί και ευχαριστούμε θερμά το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας-Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Λόγου και Ευφυίας, για την έμπρακτη και διαχρονική στήριξη με τους.

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας