Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και στο Στρόβολο

Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και στο Στρόβολο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και στο Στρόβολο
Τρι, 17 Μαρ. 2020 15:00
Προχωρούν οι εργασίες της Ανάπλασης της Κυριάκου Μάτση στο τμήμα Δ’
 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν γίνει οι ακόλουθες διευθετήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών του Τμήματος Δ’ :

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στο τμήμα Δ’ δεν θα επιτρέπεται η διακίνηση οχημάτων, στο τμήμα της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση από την οδό Γλαύκου μέχρι την οδό Γεωργίου Παπανικολάου και από την οδό Κάσου μέχρι την οδό Σάμου. Θα υπάρχει συνεχής πρόσβαση από την οδό Κάσου από και προς την Λεωφόρο Νίκης, για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι των οδών Γεωργίου Παπανικολάου, Ιωνά Νικολάου και Κυριάκου Κολοκάση, όπως και τα οχήματα ασφαλείας και τροφοδοσίας (βλέπε πρατήριο πετρελαιοειδών, περίπτερο κλπ). Θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο για πυροσβεστικά οχήματα, από τα φώτα τροχαίας της οδού Σάμου και μέσω του εργοταξίου της Λεωφόρου Κ. Μάτση, προς τις οδούς Γ. Παπανικολάου, Ι. Νικολάου και Κ. Κολοκάση, μέχρι και το μέσο του πρατηρίου πετρελαιοειδών / κτιρίου Ελληνικής τράπεζας.
 
Για διευκόλυνση της διακίνησης στην περιοχή προτείνονται οι πιο κάτω εναλλακτικές πορείες που φαίνονται και στον επισυναπτόμενο χάρτη:

• Από τον κυκλικό κόμβο του Προεδρικού με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης μπορεί να χρησιμοποιείται είτε πορεία μέσω της Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη είτε πορεία μέσω της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση και στη συνέχεια των οδών Γλαύκου – Λεωφόρου Νίκης – Σάμου.

• Από το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Προεδρικού, μπορεί να χρησιμοποιείται είτε πορεία μέσω της Λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη είτε πορεία μέσω των οδών Σπύρου Λάμπρου – Σπετσών – Κρατίνου – Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση.
 
Οι οδοί Παπαρηγοπούλου, Κάσου και Χίου, που σε μεγάλο τους μήκος θα είναι αδιέξοδοι, θα είναι διπλής κατεύθυνσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, από την οδό Κάσου θα επιτρέπεται - πρόσθετα με τους μόνιμους κατοίκους / χρήστες της - και η διέλευση συγκεκριμένων οχημάτων, προς εξυπηρέτηση της προαναφερθείσας γειτονιάς βορειοδυτικά της Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας.
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.