Δήμος Λευκωσίας - Ο Δήμος Λευκωσίας εφαρμόζει τις νέες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covi

Ο Δήμος Λευκωσίας εφαρμόζει τις νέες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covi

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Ο Δήμος Λευκωσίας εφαρμόζει τις νέες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covi
Τετ, 18 Μαρ. 2020 09:25
Ο Δήμος πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία του θα είναι κλειστά για το κοινό μέχρι τις 10 Απριλίου 2020. Επισκέψεις στα γραφεία και τους χώρους του Δήμου Λευκωσίας θα γίνονται μόνο για πολύ απαραίτητους λόγους και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά στο https://www.nicosiamunicipality.org.cy/

Επιστολές και αιτήματα μπορεί να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@nicosiamunicipality.org.cy 

Βάσει των νέων αποφάσεων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κλιμακίου των Δήμων Μείζονος Λευκωσίας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Αναστέλλονται μέχρι 10 Απριλίου 2020:

1. Οι πληρωμές στο Ταμείο του Δήμου
2. Οι πολιτικοί γάμοι
3. Η παραλαβή και πληρωμή αιτήσεων (πολεοδομικών και οικοδομικών) και η εξυπηρέτηση κοινού. Για πληροφορίες σε σχέση με αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, το κοινό παρακαλείται να επικοινωνεί ηλεκτρονικά στην πιο κάτω διεύθυνση adeies@nicosiamunicipality.org.cy
4. Η παραλαβή / έκδοση αιτήσεων για εξασφάλιση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και του Υγειονομικού Πιστοποιητικού και η εξυπηρέτηση κοινού
5. Η παραλαβή / έκδοση άδειας καπνού, η άδεια σκύλου και η έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης
6. Το άνοιγμα Εντολών Άμεσης Χρέωσης (SEPA Direct Debits) και η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για μεταβιβάσεις
7. Η παραλαβή ενστάσεων για τα Τέλη Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Δικαιωμάτων για Διατήρηση / Χρήση Επαγγελματικού Υποστατικού.
8. Η ανανέωση μηνιαίων καρτών για τους Δημοτικούς Χώρους Στάθμευσης
9. Οι συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες
10. Τα προγράμματα του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας και του Ανοικτού Σχολείου, εκτός του προγράμματος Κατ’ οίκον Φροντίδα Ενήλικων.
11. Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC], το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας   Σεβέρη (CVAR) και το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή.
12. Οι εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και σε όλα τα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου Λευκωσίας.
13. Οι διαδρομές λ1 και λ2 των μικρών λεωφορείων Λευκωσίας.
14. Η λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου Καϊμακλίου
15. Ο Περίπατος στο Καϊμακλί που διοργανώνεται κάθε Δευτέρα από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τον Δήμο Λευκωσίας αναβάλλεται. Θα πραγματοποιείται μόνο ο Περίπατος στην Εντός των Τειχών πόλη κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Οι ενστάσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο municipality@nicosiamunicipality.org.cy ή στο φαξ 22752311.

Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 22797000, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη 22797007 και να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy και το https://www.facebook.com/NicosiaMunicipality/.