Δήμος Λευκωσίας - Ανοικτή Πρόσκληση: Συλλογική Ιστορία

Ανοικτή Πρόσκληση: Συλλογική Ιστορία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Ανοικτή Πρόσκληση: Συλλογική Ιστορία
Πεμ, 19 Μαρ. 2020 15:15
Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] στο πλαίσιο του νέου κινήματος #μένουμεσπίτι και θέλοντας να συμβάλει ενεργά στη δημιουργικότητα αυτής της δύσκολης περιόδου που ζούμε όλοι, ανακοινώνει ανοικτή πρόσκληση για ένα συλλογικό πρότζεκτ για παιδιά και μεγάλους.

Καλούμε, λοιπόν, μικρά και "μεγάλα" παιδιά να συμβάλουν στην ιστορία “Ο μικροσκοπικός Δράκος” με μια λέξη, μια φράση, μια πρόταση, μια ιδέα.

H ιστορία μας αρχίζει όταν ο μικροσκοπικός Δράκος, που νιώθει, ότι οι υπόλοιποι δράκοι τον υποτιμούν, αποφασίζει να κάνει κάτι τρελό για να αρχίσουν οι άλλοι να τον προσέχουν.

Στείλτε μας τις ιδέες σας στο info@nimac.org.cy  και εμείς θα τις βάλουμε σε μια σειρά για να φτιάξουμε μια ενδιαφέρουσα και όμορφη συλλογική ιστορία. Στη συνέχεια, αφού η ομάδα μας επιμεληθεί τη συλλογική ιστορία μας, θα την προωθήσει σε όσους συνέβαλαν σε αυτήν, ενώ ταυτόχρονα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας, για να την εικονογραφήσει ο καθένας όπως θέλει, χρησιμοποιώντας τη δική του έμπνευση, το δικό του γούστο και στυλ.

Προθεσμία αποστολής της λέξης / φράσης / πρότασης / παραγράφου / ιδέας: Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, 12:00, στο info@nimac.org.cy

Δημοσίευση επιμελημένης συλλογηκής ιστορίας: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της ιστορίας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μοιραστούν τις εικονογραφήσεις τους:
1. Μέσω email, στο info@nimac.org.cy 
2. Να τις αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας το Κέντρο Τεχνών, @NiMACnicosia (Facebook) και @nimac_cy (Instagram) και χρησιμοποιώντας το hashtag #nimac_CollectiveStory

Εμείς με τη σειρά μας θα μοιραζόμαστε διαδικτυακά όσες εικονογραφήσεις μας αποστέλλονται μέσω email ή μας γνωστοποιούνται με τους προαναφερόμενους διαδικτυακούς τρόπους.

OPEN CALL: Collective Story

In the framework of the #stayhome movement and aiming at contributing to the creativity during these difficult times we are all going through, NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation] announces an open call for a collective project for children and adults.

We, therefore, invite young and ;adult' children everyone to contribute to the story “The tiny Dragon” with a word, a phrase, a paragraph, an idea.

The story begins when the Dragon, feeling undermined by the rest of the dragons, decides to do something crazy in order for the rest of the herd to notice him.

Send us your ideas at info@nimac.org.cy  and we will edit these into an interesting and beautiful collective story. After the story is edited by our team, it will sent to all those who have contributed to it, and will also be published on our webpage, for all to enjoy and illustrate, as each one of you likes, using your own inspiration, your own inspiration, your own taste and your own style.

The deadline for submitting a word / a phrase / a paragraph / an idea: Tuesday 24 March 2020, at 12:00, at info@nimac.org.cy

Published edited collective story: Friday 27 March 2020

Following the publishing date of the edited story, participants of the project can share their illustrations:
1. Via email, at info@nimac.org.cy
2. Post illustrations on social media networks mentioning the Art Centre, @NiMACnicosia (Facebook) and @nimac_cy (Instagram) and using the hashtag #nimac_CollectiveStory

In turn, NiMAC will be sharing through the internet all the illustrations that will be sent to us by email or those that will be posted through the above social networks.