Διαδικτυακές υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Διαδικτυακές υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας
Παρ, 24 Απρ. 2020 10:20
Επικοινωνήστε εύκολα, γρήγορα και ασφαλισμένα με το Δήμο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό τους τρόπους που μπορούν να επικοινωνούν εύκολα, γρήγορα και ασφαλισμένα με τις υπηρεσίες του Δήμου.

 • Εγγραφή δημότη ή εταιρείας στο Portal του Δήμου Λευκωσίας e-λευκωσία
  Το e-λευκωσία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν το συναλλασσόμενο και μόνο με το Δήμο Λευκωσίας. Χρειάζεται εγγραφή στο σύστημα.
  https://www.nicosiamunicipality.org.cy/webreq.asp
   
 • Καταχώρηση αιτημάτων / εισηγήσεων που είναι συνδεδεμένα με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρηση του  Δημότη
  https://www.nicosiamunicipality.org.cy/submitRemark.asp
   
 • Πληρωμή τιμολογίων
  https://www.nicosiamunicipality.org.cy/charges/invoice_search.asp
   
 • Πληρωμή εξωδίκων
  https://www.nicosiamunicipality.org.cy/charges/
   
 • Για πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή άλλα ερωτήματα που αφορούν Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες (πολεοδομικές ζώνες, ρυμοτομίες κλπ) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση
  adeies@nicosiamunicipality.org.cy
   
 • Επιστολές, αιτήματα και ενστάσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
  municipality@nicosiamunicipality.org.cy 
Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 22797000, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη 22797007 και να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου και το https://www.facebook.com/NicosiaMunicipality/.