Δήμος Λευκωσίας - Δράσεις για στήριξη υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 στο πλαίσιο του

Δράσεις για στήριξη υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 στο πλαίσιο του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Δράσεις για στήριξη υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 στο πλαίσιο του
Τετ, 24 Ιουν. 2020 08:40
Nicosia.JPG

Ο Δήμος Λευκωσίας, το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (ΠΔΚΛ) και οι εταίροι που υλοποιούν σε συνεργασία μαζί του το Πρόγραμμα «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη ΥΤΧ στην Τοπική Κοινωνία»  ανταποκρίθηκαν με ευελιξία και αμεσότητα σε έκτακτες ανάγκες των ΥΤΧ που προέκυψαν λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης της.

Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία, προσάρμοσαν τις δράσεις του  Προγράμματος, έχοντας εντοπίσει και αξιολογήσει τις ανάγκες μέσω της δικτύωσης και της συνεχούς επαφής τους με άτομα και οργανωμένα σύνολα κοινοτήτων των μεταναστών από τρίτες χώρες, καθώς και με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης ΥΤΧ. Οι δράσεις συνεχίζονται μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2020 που ολοκληρώνεται ο τρέχων κύκλος υλοποίησης του Προγράμματος.

Με προσήλωση στο στόχο διευκόλυνσης της ένταξης των ΥΤΧ προς όφελος των ιδίων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, συνέβαλαν με όλα τα μέσα που διέθεταν στη στήριξη αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης μερίδας πληθυσμού της πόλης κατά την περίοδο της κρίσης.  Αυτό έγινε κατορθωτό με την συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και  Ένταξης της Ε.Ε. που το διαχειρίζεται η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Καλάθια Αλληλεγγύης και Ένταξης

Πέραν των εκατό πακέτων τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης ετοιμάστηκαν και διανεμήθηκαν από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (ΠΔΚΛ) και την Losadeal Ltd σε άτομα και οικογένειες ΥΤΧ που αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες αυτή την περίοδο.  Μεταξύ άλλων ωφελήθηκαν οικογένειες ΥΤΧ των οποίων τα παιδιά συμμετείχαν στα προγράμματα του ΠΔΚΛ καθώς και ΥΤΧ που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας που καλύπτει το Πρόγραμμα.

Η παροχή αυτή γίνεται με την πολύτιμη συνεργασία της υπηρεσίας των μικρών λεωφορείων του Δήμου Λευκωσίας και άλλων  φορέων που είναι σε επαφή με ευάλωτους ΥΤΧ και διαθέτουν προσβάσιμη σε αυτούς υποδομή, όπως το Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων, το Dignity Centre, το Arte Migrante,  την Caritas Cyprus και το ΚΕΜ Λευκωσίας.

Υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, ενημέρωσης και ενεργητικής υποστηρικτικής ακρόασης μέσω τηλεφώνου

Από τον Μάρτιο 2020, εν μέσω περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, ξεκίνησε η παροχή νέων υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης προσαρμοσμένες στις δύσκολες συνθήκες της περιόδου της πανδημίας από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (ΠΔΚΛ) και τη Losadeal Ltd.

Ο Δήμος και το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας μέσω του «Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης Μεταναστών - ΚΕΠΛΥΜ» που λειτουργεί στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεχίζει να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΥΤΧ μέσω της τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης  «Σας κρατάμε παρέα!» καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή από τις 10:00-19:00 στο τηλέφωνο 22797865.

Ταυτόχρονα η εταιρεία Συμβούλων Losadeal Ltd, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όλες τις μέρες της εβδομάδας κατά τις ώρες 10:00-13:00 και 16:00-19:00 στο τηλέφωνο 99515695.

Οι πιο πάνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψυχοκοινωνική στήριξη  για μείωση του άγχους και της ανασφάλειας που απορρέουν από την κατάσταση της πανδημίας COVID-19, καθοδήγηση,  διαμεσολάβηση, συνηγορία, διυπηρεσιακές συνεργασίες με Κρατικές Υπηρεσίες, ΜΚΟ, Εθελοντικές Οργανώσεις  καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γίνεται παραπομπή σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ή δομές για αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων  των ΥΤΧ, όπως   διατροφή, ένδυση, επιδόματα, καθώς και προβλήματα στέγης,  εργοδότησης, πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη  και άλλα συναφή θέματα.

Μέσω των πιο πάνω τηλεφωνικών γραμμών προσφέρθηκαν υπηρεσίες στήριξης σε δεκάδες ΥΤΧ. 

24 Ιουνίου 2020

Nicosia1-(1).JPG