Δήμος Λευκωσίας - Οι τοπικές Αρχές μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και στην πρόληψη φαινομένων π

Οι τοπικές Αρχές μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και στην πρόληψη φαινομένων π

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Οι τοπικές Αρχές μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και στην πρόληψη φαινομένων π
Τετ, 24 Ιουν. 2020 14:10
Η χώρα μας και κυρίως τα αστικά κέντρα των πόλεων βρίσκονται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπα με φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης οικονομικών μεταναστών και αιτητών ασύλου. Το πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνο την Εντός των Τειχών Λευκωσία, έχει προκύψει από τις αυξημένες ροές μεταναστών και τη δυσανάλογη συγκέντρωσή τους στα αστικά κυρίως κέντρα, την έλλειψη πολιτικών ένταξης και στέγασης ευάλωτων ομάδων, μεταξύ των οποίων και οι μετανάστες και την καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων για άσυλο.

Οι Τοπικές Αρχές απευθύνθηκαν κατ' επανάληψη στο Κεντρικό Κράτος με αιτήματα στήριξης και συνεργασίας για την πρόληψη των φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας, όχι κατ’ αποκλειστικότητα από αλλοδαπούς, που δυστυχώς παρατηρούνται σήμερα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πρωτοβουλίες που ανέλαβε και πολιτικές πρόληψης που προώθησε τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Λευκωσίας:
  •  Εδώ και πολλά χρόνια υλοποιούμε προγράμματα κοινωνικής ένταξης μεταναστών, προσφύγων και ευάλωτων ομάδων. 
  • Καταγράψαμε όλα τα υποστατικά για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες υπερσυγκέντρωσης διαμενόντων και τα κοινοποιήσαμε στα αρμόδια τμήματα του κράτους για να συντονίσουμε επισκέψεις και ελέγχους. 
  • Εντείναμε τους υγειονομικούς ελέγχους σε υποστατικά για τη διασφάλιση  αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και τον περιορισμό του φαινομένου διαβίωσης μεγάλου αριθμού ατόμων σε υποστατικά. Οι έλεγχοι αυτοί δυστυχώς επιφέρουν μόνο προσωρινά λύσεις.
  • Το 2018 αιτηθήκαμε να μας εγκριθεί πρόσληψη αριθμού λειτουργών για κοινωνική εργασία στο δρόμο, αίτημα που επαναλάβαμε τον Φεβρουάριο του 2020 βλέποντας την επείγουσα ανάγκη που δημιουργείτο στην πόλη (δεν εγκρίθηκε).
  • Ζητήσαμε από τον Φεβρουάριο, με τη μορφή του κατεπείγοντος, έγκριση για πρόσληψη 6 υγειονομικών λειτουργών με στόχο την αύξηση της συχνότητας των ελέγχων  (δεν εγκρίθηκε).
  • Ζητήσαμε αυξημένο αριθμό αστυνομικών της γειτονιάς οι οποίοι να βρίσκονται συνεχώς στο δρόμο και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους υγειονομικούς επιθεωρητές, να προχωρούν σε μεγάλο αριθμό ελέγχων σε υποστατικά.
  • Συγκαλέσαμε ευρεία συντονιστική σύσκεψη κυβερνητικών υπηρεσιών με στόχο τη λειτουργικότερη επίλυση των θεμάτων ακατάλληλης στέγασης μεταναστών, χωρίς επιπτώσεις όπως π.χ. η πρόκληση φαινομένων αστεγίας αιτητών ασύλου ή παράτυπων μεταναστών.
  • Τα τελευταία χρόνια υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα αναζωογόνησης του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας, το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία των απαραίτητων ελάχιστων υποδομών και του περιβάλλοντος που θα προσελκύσει ιδιοκτήτες και ιδιώτες επενδυτές.
  • Αξιοποιώντας νέα πρόνοια της νομοθεσίας, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση μεγάλου αριθμού εξωδίκων σε ιδιοκτήτες εγκαταλελειμμένων επικίνδυνων οικοδομών,  καλώντας τους να προχωρήσουν σε άρση της επικινδυνότητας και σφράγισμα της οικοδομής.
Ελλείψεις και περιθώρια βελτίωσης ασφαλώς υπάρχουν, όμως είναι προφανές ότι καμιά δική μας προσπάθεια δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, αν το Κεντρικό Κράτος που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης του μεταναστευτικού δεν σταθεί αρωγός και δεν συμβάλει ουσιαστικά στο δύσκολο έργο των τοπικών Αρχών. Απαιτείται άμεσα περαιτέρω σχεδιασμός πολιτικών  κοινωνικής ένταξης που να προβλέπουν σχεδιασμούς μοντέλων κοινωνικής στέγασης, ένταξης στην αγορά εργασίας, ισότιμης κατανομής μεταναστών και προσφυγών στις πόλεις και τις περιφέρειες και παράλληλη θεσμική και οικονομική στήριξη των τοπικών Αρχών.

Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών και την υιοθέτηση νέων πολιτικών εκ μέρους της κυβέρνησης, που στοχεύουν στην άμβλυνση των φαινομένων  ανεξέλεγκτης εισδοχής μεταναστών, καθώς και στην επίσπευση εξέτασης του καθεστώτος παραμονής τους στη χώρα μας. Είναι καιρός το Κράτος να εμπιστευτεί τις τοπικές Αρχές, αναθέτοντάς τους ξεκάθαρες αρμοδιότητες και πόρους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όλα αυτά με γνώμονα, αφενός το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου τη διαφύλαξη της ασφάλειας και την προστασία των κατοίκων των πόλεων.