Δήμος Λευκωσίας - Θερινό σχολείο «Gaming and Artificial Intelligence» για μαθητές

Θερινό σχολείο «Gaming and Artificial Intelligence» για μαθητές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Θερινό σχολείο «Gaming and Artificial Intelligence» για μαθητές
Τρι, 30 Ιουν. 2020 09:20
To κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας RISE ανακοινώνει μια μοναδική καλοκαιρινή εμπειρία για μαθητές (14-18 ετών) που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το πρόγραμμα, διάρκειας μίας εβδομάδας, επιλεγμένοι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες από το οικοσύστημα ακαδημαϊκών και ερευνητών του RISE. Θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε τομείς όπως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη παιχνιδιών, τα ψηφιακά γραφικά, ο προγραμματισμός η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι της και τα ηθικά ζητήματα που την αφορούν.

Το θερινό πρόγραμμα περιλαμβάνεται στη προσπάθεια του RISE να εμπνεύσει ταλαντούχους μαθητές στην Κύπρο και να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους στα διαδραστικά μέσα, τα «έξυπνα» συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Οι μαθητές θα μάθουν βασικά στοιχεία ανάπτυξης παιχνιδιών όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά, η εισαγωγή animation, ήχων, συγκρούσεων ενώ επίσης τα μάθουν πως μπορούν τα εφαρμόσουν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον ενός ψηφιακού παιχνιδιού. Τα μαθήματα θα γίνονται στα αγγλικά.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ; Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Julia House της PWC στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 3 στη Λευκωσία καθημερινά, από Δευτέρα 20 έως Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, από τις 08:00 έως τις 14:00. Θα παρέχονται χυμοί και σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών είναι ύψιστη προτεραιότητά μας. Όλα τα σχετικά μέτρα για τον COVID-19 θα λαμβάνονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Ενδεικτικά, στα μέτρα περιλαμβάνεται η απολύμανση των χεριών, η χρήση μάσκας κατά τη διακίνηση στο κτίριο, η θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο κτίριο και η αποστασιοποίηση εντός της αίθουσας διδασκαλίας. Το RISE παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα εφαρμόσει οποιεσδήποτε οδηγίες ανακοινώνονται από τις αρχές. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020 της ΕΕ βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης Νo. 739578. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ; Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μαθητές στην Κύπρο με ζήλο σε καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μεταξύ 14 και 18 ετών και να επιστρέφουν στο Λύκειο το φθινόπωρο του 2020. Η εμπειρία και οι δεξιότητες σε προγραμματισμό είναι χρήσιμα στοιχεία αλλά όχι απαραίτητα.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ; Μπορείτε να βρείτε το έντυπο της αίτησης ΕΔΩ. Οι αιτήσεις γίνονται στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση με email στο academy@rise.org.cy. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 5 Ιουλίου στις 15:00. Όλες οι αιτήσεις θα ληφθούν υπόψιν και αξιολογηθούν. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν έως τις 10 Ιουλίου. Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, η τελική επιλογή μπορεί να βασιστεί σε τυχαία επιλογή μεταξύ εκείνων που πληρούν ένα ελάχιστό όριο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RISE;
Το RISE αποτελεί ένα Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο που στοχεύει στην ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το RISE διεξάγει διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση στην έρευνα διαδραστικών μέσων, έξυπνων συστημάτων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Πρόκειται για μία κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας, και δύο φημισμένων οργανισμών, το Ινστιτούτο Max Planck for Informatics (Γερμανία) και το University College London – UCL (Ηνωμένο Βασίλειο). Το RISE ενισχύει την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο και την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δύναμή της έρευνας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.