Δήμος Λευκωσίας - Τρία μέλη του RISE στη λίστα με τους κορυφαίους επιστήμονες για τη συνεισφορά τους στην Επιστήμη των

Τρία μέλη του RISE στη λίστα με τους κορυφαίους επιστήμονες για τη συνεισφορά τους στην Επιστήμη των

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Τρία μέλη του RISE στη λίστα με τους κορυφαίους επιστήμονες για τη συνεισφορά τους στην Επιστήμη των
Τετ, 01 Ιουλ. 2020 10:55
Το Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στα Διαδραστικά Μέσα, τα Έξυπνα Συστήματα και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες - RISE (CoE) με χαρά ανακοινώνει ότι τρεις από τα μέλη και τους συνεργάτες του κέντρου Αριστείας περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση κατάταξης κορυφαίων επιστημόνων για το 2020 που δημοσίευσε το «Guide2Research» στα θέματα της Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών.

Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνο Σ. Παττίχη (επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο RISE) που κατέλαβε τη 2η θέση στην Κύπρο, στον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (UCL) Anthony Steed (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RISE) που κατέλαβε την 137η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον καθηγητή του Max Planck, Hans-Peter Seidel (συνεργάτης του RISE) που κατέλαβε την 6η θέση στη Γερμανία και ήταν μεταξύ των 6.000 προφίλ επιστημόνων που αναλύθηκαν στη φετινή έκδοση κατάταξης Guide2Research.

Κάθε θέση στη λίστα βασίστηκε στον δείκτη αξιολόγησης h-index, που σημαίνει, τον αριθμό των παραπομπών Google και τον αριθμό των δημοσιεύσεων στο Ψηφιακό Βιβλιογραφικό Έργο & Βιβλιοθήκη (DBLP), μια βιβλιογραφική διαδικτυακή συλλογή επιστημονικών δημοσιεύσεων στην επιστήμη των υπολογιστών. Μόνο εκείνοι με δείκτη H> = 40 συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση.

Η αξιολόγηση στοχεύει στην προώθηση των κορυφαίων επιστημόνων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην προβολή της συνεισφοράς τους στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών. Όπως ανέφερε ο καθηγητής Imed Bouchrika, επιστήμονας υπολογιστών και ο κύριος συγγραφέας της έκθεσης Guide2Research, «Η ανάδειξη και η αναγνώριση της συνεισφοράς των κορυφαίων επιστημόνων που καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για τη διάδοση των γνώσεών τους είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο της επιστήμης και της ευημερίας στον κόσμο μας».

Το ερευνητικό επίκεντρο του καθηγητή Κωνσταντίνου Σ. Παττίχη και της ερευνητικής ομάδας που ηγείται στο RISE είναι στον τομέα των έξυπνων παρεμβάσεων eHealth και mHealth με επίκεντρο τον πολίτη, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας, διαγνωστικών τεχνολογίας αιχμής και ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων του υγειονομικού τομέα, υποστηρίζοντας την ιατρική P4 (προγνωστική, προληπτική, εξατομικευμένη και συμμετοχική).

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Παττίχης, το έργο τους θα επιτρέψει, θα οδηγήσει και θα επιταχύνει την ανάπτυξη, τη μετάφραση και την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινή ζωή και στην κλινική άσκηση με στόχο τη βελτιωμένη παρακολούθηση, τη διαχείριση και τη θεραπεία ασθενειών, επιτρέποντας υπηρεσίες ιατρικής ακριβείας καιπροληπτικής ατρικής και ευεξίας με μειωμένο κόστος.

Με τη συμβολή ερευνητών υψηλής εμβέλειας, το κέντρο Αριστείας RISE προσπαθεί να επιτύχει την αποστολή του, την πραγματοποίηση έρευνας παγκόσμιας κλάσης στα διαδραστικά μέσα, τα έξυπνα συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, προκειμένου να επιτύχει την καινοτομία σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς και να δημιουργήσει κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RISE;
Το RISE αποτελεί ένα Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο που στοχεύει στην ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το RISE διεξάγει διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση στην έρευνα διαδραστικών μέσων, έξυπνων συστημάτων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Πρόκειται για μία κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας, και δύο φημισμένων οργανισμών, το Ινστιτούτο Max Planck for Informatics (Γερμανία) και το University College London – UCL (Ηνωμένο Βασίλειο). Το RISE ενισχύει την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο και την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δύναμή της έρευνας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.