Δήμος Λευκωσίας - Νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομίας RISE –Research Centre on I

Νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομίας RISE –Research Centre on I

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομίας RISE –Research Centre on I
Πεμ, 02 Ιουλ. 2020 12:24
Η ομάδα του Κέντρου Αριστείας RISE μεγαλώνει!

To κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας RISE, το οποίο εξειδικεύεται στο πεδίο των διαδραστικών μέσων, των έξυπνων συστημάτων και των αναδυόμενων τεχνολογιών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων εργασίας.

Την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν 22 θέσεις που αφορούν ερευνητές και 2 διευθυντικές θέσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο email vacancies@rise.org.cy, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Λεπτομέρειες με την περιγραφή της κάθε θέσης και την προθεσμία υποβολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του RISE, www.rise.org.cy.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RISE;
Το RISE αποτελεί ένα Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο που στοχεύει στην ενσωμάτωση της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας μέσω της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Το RISE διεξάγει διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με έμφαση στην έρευνα διαδραστικών μέσων, έξυπνων συστημάτων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Πρόκειται για μία κοινοπραξία μεταξύ των τριών δημοσίων πανεπιστημίων της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), του Δήμου Λευκωσίας, και δύο φημισμένων οργανισμών, το Ινστιτούτο Max Planck for Informatics (Γερμανία) και το University College London - UCL (Ηνωμένο Βασίλειο). Το RISE ενισχύει την επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο και την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη δύναμή της έρευνας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

New positions at the Centre of Excellence RISE – Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies

The team of RISE CoE is growing!

The Research and Innovation Centre of excellence RISE, specializing in Interactive media, Smart systems and Emerging technologies is now hiring for multiple positions.

We are looking for researchers to staff our research groups and 2 executives to join our leadership team.

Interested candidates can submit their application to the vacancies@rise.org.cy email, accompanied by the necessary supporting documents. More information for these positions can be found on the RISE website, www.rise.org.cy.

About RISE?
RISE Centre of Excellence integrates academic research and industrial innovation through knowledge and technology transfer on the island and in the region. It is a joint venture between the three public universities of Cyprus (University of Cyprus, Cyprus University of Technology, Open University of Cyprus), the Municipality of Nicosia, and two renowned international partners, the Max Planck Institute for Informatics (Germany) and University College London (UK). RISE will fuel scientific, technological, and economic growth in Cyprus and Europe harnessing the power of research to improve the marketplace and solve real-world problems.