Δήμος Λευκωσίας - Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση

Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση
Δευ, 06 Ιουλ. 2020 13:55
Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει την πιο κάτω οικοδομές επικίνδυνη:

Οδός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 9, ενορία Παναγία, Φ/Σχ. 21/470104 , Τεμ. 939, Τμ. Β

Καλούνται οι ιδιοκτήτες της πιο πάνω οικοδομής, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797500 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.