Δήμος Λευκωσίας - Σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας
Σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας

Σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας


28 Ιουλ. 2020 13:55
Αναφορικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει ότι το θέμα αφορά πρώτιστα το  Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον βαθμό που αυτή η εξέλιξη επηρεάζει κάποιες περιοχές του Δήμου μας.
 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η περιοχή του Κέντρου της Λευκωσίας, όπως αυτή οριοθετείται στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας δεν επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη απόφαση.
 
Πρώτος ο Δήμος Λευκωσίας ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες έχει προχωρήσει στην ετοιμασία, έγκριση και δημοσίευση του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας. Στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας καθορίζεται το όραμα και η Στρατηγική για το Κέντρο της πρωτεύουσας που αποτελούν το καθοδηγητικό πλαίσιο για όλες τις ενέργειες του Δήμου και των εταίρων του από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής. Κυρίως όμως αποτελεί το πλαίσιο για την Πολεοδομική Επιτροπή και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που ασκούν πολεοδομικό έλεγχο και καθορίζει τις αρχές για την άσκηση του αισθητικού ελέγχου. Είναι το πλέον χρήσιμο έγγραφο για του ιδιώτες μελετητές αναπτύξεων έργων και για τους επενδυτές.
 
Το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας (εγκριμένο 2017)  ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το δει στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Πολεοδομικά Θέματα.