Δήμος Λευκωσίας - Ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του προγράμματος της Λευκωσίας «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία» για την περίοδο Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2021

Ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του προγράμματος της Λευκωσίας «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του προγράμματος της Λευκωσίας «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων
Τρι, 04 Αυγ. 2020 13:30
Ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης του προγράμματος της Λευκωσίας «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία» για την περίοδο Ιούλιος 2020 – Δεκέμβριος 2021
 
Στηρίζουμε με έργα την ομαλή ένταξη των ΥΤΧ προς όφελος των ιδίων και της τοπικής κοινωνίας
 
Εργαζόμαστε για την κοινωνική συνοχή, πρόοδο και βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας χωρίς αποκλεισμούς

Υπογράφηκε την Παρασκευή 31η  Ιουλίου 2020 η ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση νέου 18μηνου κύκλου του Προγράμματος "Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη" με συγχρηματοδότηση ύψους €200,000 από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές».   Η Συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής για το ΤΑΜΕ και των Τελικών Δικαιούχων που ανέλαβαν την υλοποίηση του Έργου κατά την νέα 18μηνη περίοδο.
 
Το Πρόγραμμα εισέρχεται στην 9η συνεχή περίοδο υλοποίησης του έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία ένα σύνολο στοχευμένων υπηρεσιών και δράσεων την περίοδο των προηγούμενων 18 μηνών που ανταποκρίθηκαν σε ουσιώδεις ανάγκες των ΥΤΧ και προσαρμόστηκαν στις έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, ξεπερνώντας τους στόχους του αρχικού σχεδιασμού και συμβάλλοντας στη στήριξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εκατοντάδων μεταναστών στη Λευκωσία.
 
Στον νέο φιλόδοξο κύκλο δραστηριότητας του προγράμματος ο Δήμος Λευκωσίας, Τελικός Δικαιούχος - Συντονιστής Έργου συνεργάζεται με τους εταίρους – Τελικούς Δικαιούχους  Πολυδύναμο Δημοτικό  Κέντρο Λευκωσίας, Δήμο Έγκωμης και τις εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal Ltd, με κεντρικό στόχο τη συνέχιση της πολυεπίπεδης στήριξης της διαδικασίας ένταξης των ΥΤΧ που διαμένουν στην ευρύτερη πόλη και επαρχία Λευκωσίας.  Πολύτιμη συμβολή στο έργο τους αναμένεται να έχει η συνεργασία με οργανώμενα σύνολα και ομάδες κοινοτήτων μεταναστών και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών στη βάση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης που καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Η πανδημία COVID-19 και η απορρύθμιση της κανονικότητας σε όλα τα επίπεδα έχει αναδείξει την κρισιμότητα της ομαλής ένταξης των ΥΤΧ - μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου,  τους μεγεθυμένους κινδύνους αποκλεισμού που δημιουργούνται λόγω των ιδιαίτερα εύθραυστων συνθηκών ζωής και εργασίας τους και τις επιπτώσεις αυτών των κινδύνων όχι μόνο στους ίδιους αλλά και στην τοπική κοινωνία. Στις παρούσες συνθήκες ο ρόλος των Τοπικών Αρχών στη διαδικασία στήριξης των ΥΤΧ και διασφάλισης των πολλαπλών οφελών  της ομαλής ένταξης τους, τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία υποδοχής γίνεται ακόμα πιο καθοριστικός.

Εκατοντάδες ΥΤΧ αναμένεται να ωφεληθούν και φέτος από τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το σεβασμό στη διαφορετικότητα και αναδεικνύοντας την ένταξη των ΥΤΧ ως δύναμη ανάπτυξης και δημιουργικότητας. Κατά τη διάρκεια του νέου κύκλου δραστηριοτήτων αναμένεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω υπηρεσίες και δράσεις:

  • Καθημερινό πρόγραμμα προστασίας και απασχόλησης παιδιών ΥΤΧ τα απογεύματα τη σχολική περίοδο και ολοήμερα τις καλοκαιρινές και άλλες διακοπές
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες δια ζώσης και μέσω τηλεφωνικής γραμμής
  • Προγράμματα εκπαίδευσης για τη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας παιδιών ΥΤΧ Αραβικής και Κινέζικης καταγωγής
  • Σεμινάρια προσανατολισμού, απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων και πρώτων βοηθειών
  • Σεμινάρια προστασίας σε θέματα παρενόχλησης και βίας στην εργασία / διαχείρισης καταστάσεων και συναισθημάτων σχετικά με τη μετανάστευση
  • Βιωματικά εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης και γνωριμίας με τον πολιτισμό για ενήλικες ΥΤΧ
  • Λαογραφικό Φεστιβάλ για διαπολιτισμική ανταλλαγή και αλληλεπίδραση με χορούς, τραγούδια, παιχνιδια και έθιμα της πολιτιστικής παράδοσης διαφόρων κοινοτήτων μεταναστών ΥΤΧ, Κυπρίων και άλλων Ευρωπαίων 
  • Βιωματικά εργαστήρια προώθησης της γνωριμίας και αποδοχής της διαφορετικότητας μέσω διαδραστικών παιχνιδιών, ιστοριών και ασκήσεων για παιδιά ΥΤΧ και Κυπρίων 
  • Φόρουμ διαλόγου του Δικτύου μεταναστευτικών οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών και περαιτέρω ανάπτυξη της δικτύωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας με τις μεταναστευτικές οργανώσεις και άλλους φορείς που ενεργούν για την ένταξη των ΥΤΧ
  • Πολυεπίπεδη πληροφόρηση των ΥΤΧ και του ευρύτερου κοινού για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Έργου και θέματα που τους αφορούν, καθώς και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τις προκλήσεις και τα οφέλη της ένταξης
 
Ο Δήμος Λευκωσίας και οι εταίροι του συνεχίζουν να στηρίζουν πολυεπίπεδα την ένταξη των ΥΤΧ, που αποτελούν ένα από τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού της πόλης και ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας και να αναδεικνύουν τη δύναμη μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, καταπολεμά το ρατσισμό και τη ξενοφοβία και προωθεί την ενεργό συμμετοχή της μεταναστευτικής κοινότητας στην τοπική ζωή.