Διαγωνισμός για τους χώρους εστίασης στην Πλατεία Ελευθερία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Διαγωνισμός για τους χώρους εστίασης στην Πλατεία Ελευθερία
Δευ, 12 Οκτ. 2020 11:30
  • Ολοκληρώθηκαν και προωθούνται σημαντικά έργα στη περιοχή που θα την καταστήσουν το σημαντικότερο κομβικό σημείο της Λευκωσίας

Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας χρήσης των χώρων εστίασης (καφετέρια και σνακ μπαρ) της Πλατείας Ελευθερίας προκήρυξε ο Δήμος Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το ποσό που θα πλειοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ως μηνιαίο τέλος άδειας χρήσης (πλέον Φ.Π.Α) στην οικονομική του προσφορά, δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του ποσού των €60,000 ετησίως (€5000 μηνιαίως) πλέον Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει ποσοστό 6% επί του μηνιαίου τζίρου της επιχείρησης το συγκεκριμένο μήνα.  Η υποχρέωση καταβολής του ποσοστού  του 6% επί του μηνιαίου τζίρου θα ενεργοποιηθεί όταν ο ετήσιος τζίρος (πωλήσεις net ΦΠΑ) του Αναδόχου ανέλθει στο δεκαπλάσιο  σε ποσό του ετησίου τέλους άδειας χρήσης.

Για παράδειγμα, αν το ετήσιο τέλος άδειας χρήσης καθοριστεί στα €60,000 ετησίως, πλέον Φ.Π.Α (ήτοι €5000 μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α), τότε ο Ανάδοχος οφείλει να ξεκινήσει να καταβάλλει ποσό 6% επί των πωλήσεών του (6 σεντ για κάθε €1 πωλήσεων) όταν ο ετήσιος τζίρος του υπερβεί το ποσό των €600.000. 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη πέντε χρόνια. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 2 Νοεμβρίου, ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν και όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού.

Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εκτιμάται ότι θα γίνει δύο μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών (Ιανουάριος 2021) ενώ ένα μήνα αργότερα (Φεβρουάριο 2021) αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

Ως γνωστό, οι χώροι εστίασης βρίσκονται κάτω από τη γέφυρα του έργου της Πλατείας Ελευθερίας. Ο Δήμος Λευκωσίας προωθεί και άλλα σημαντικά έργα στη περιοχή. Υλοποιείται το έργο της αναβάθμισης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου, προωθείται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με την ενεργό υποστήριξη του Δήμου Λευκωσίας, η δημιουργία γραμμής τραμ που θα περνά από την περιοχή ενώ πολύ σύντομα παραδίδεται στους πολίτες ο χώρος στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου. Επίσης, στο χώρο μπροστά από την καφετέρια και του σκαν μπαρ θα δημιουργηθεί παιδότοπος.