Κέντρο για ενίσχυση της απασχόλησης από το Δήμο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Κέντρο για ενίσχυση της απασχόλησης από το Δήμο Λευκωσίας
Παρ, 16 Οκτ. 2020 13:00
  • Υπηρεσίες ενημέρωσης και επιμόρφωσης μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων
Το δικό του Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση - ΚΕΕΑΕΔ θα αποκτήσει σύντομα ο Δήμος Λευκωσίας. Το Κέντρο, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο δομών κοινωνικής ένταξης του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας, θα στεγαστεί σε διατηρητέο κτήριο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη (κτήριο Φοινιέα) στην παλιά πόλη. Οι εργασίες για την ανακαίνιση του κτηρίου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το Κέντρο θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης, κατάρτισης και υποστήριξης με απώτερο στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ειδικότερα, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Κέντρου θα παρέχουν τις πιο κάτω υπηρεσίες:
  • Προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής ένταξης / επανένταξης ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών, νηπίων, ηλικιωμένων και ΑμεΑ.
  • Εργοδότηση φροντιστών και επέκταση παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον Φροντίδας.
  • Διευκόλυνση της ένταξης και της επανένταξης ατόμων στην αγορά εργασίας μέσα από προγράμματα και στοχευμένες δράσεις που προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή τους.
  • Ευαισθητοποίηση επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέματα που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης.
  • Παροχή όλων των πληροφοριών που χρειάζονται και αφορούν την ένταξη και επανένταξη στην εργασία.
  • Παραπομπή των ενδιαφερομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ).
  • Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης.
  • Προσδιορισμός και στήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικού προφίλ του ωφελούμενου.
Όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το Κέντρο θα είναι εξατομικευμένες, αναλόγως των αναγκών του κάθε ενδιαφερόμενου ώστε να του παρέχεται η μέγιστη βοήθεια και στήριξη, τόσο σε ότι αφορά την ενδυνάμωση του επαγγελματικού του προφίλ όσο και σε σχέση με την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών του δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Το Κέντρο, δήλωσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, έρχεται να ενισχύσει τα υφιστάμενα προγράμματα και δράσεις τους Δήμου Λευκωσίας για περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της ενδυνάμωσης της απασχόλησης και της ένταξης κυρίως των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Από τους βασικούς στόχους του Κέντρου, σημείωσε, είναι η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή γι’ αυτό και τα προγράμματα κατάρτισης που θα παρέχονται θα απαντούν σε αυτό τον δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο στόχο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.

Τελικός Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας

Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo.JPG