Τμήμα της οδού Αισχύλου στην παλιά πόλη μετατρέπεται σε πεζόδρομο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Τμήμα της οδού Αισχύλου στην παλιά πόλη μετατρέπεται σε πεζόδρομο
Παρ, 23 Οκτ. 2020 10:08
Δημόσια Γνωστοποίηση 

To Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει o περί Δήμων Νόμος και οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Καvovισμoί, αποφάσισε να προχωρήσει στην κήρυξη τμήματος της οδού Αισχύλου, από τη συμβολή της με την οδό Λεύκωνος μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τρικούπη σε πεζόδρομο με την τοποθέτηση μετακινούμενου μεταλλικού πάσσαλου.

Νοείται πως θα επιτρέπεται η είσοδος για ολιγόλεπτη στάθμευση των κατοίκων της οδού που θα επιβεβαιώσουν τη διεύθυνση διαμονής με σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. 
Στην είσοδο του πεζόδρομου θα τοποθετηθεί πινακίδα που να ενημερώνει τους δικαιούχους πως απαγορεύεται η στάθμευση.

Η παρούσα γvωστoπoίηση τίθεται σ’ εφαρμογή από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, 2020