«…ζωντανοί στη σκηνή…» του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / «…ζωντανοί στη σκηνή…» του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας
Παρ, 13 Νοε. 2020 12:35
Ανοικτή πρόσκληση για συμπαραγωγές

Η Nicosia for Art, διαχειρίστρια εταιρεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τους ντόπιους δημιουργούς και να διατηρήσει παλλόμενο τον πολιτισμό στο κέντρο της Λευκωσίας, προσκαλεί επαγγελματίες καλλιτέχνες και οργανισμούς που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο να υποβάλουν προτάσεις για συμπαραγωγές που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του θέατρου τους επόμενους μήνες.

Ως το πρώτο κλειστό θέατρο στον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο που σήκωσε αυλαία τον περασμένο Ιούλιο μετά την πρώτη περίοδο εγκλεισμού, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας έχει ήδη φιλοξενήσει σειρά παραστάσεων τηρώντας με σύνεση και υπευθυνότητα τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα και έχοντας πρώτο του μέλημα την ασφάλεια των θεατών και του προσωπικού του θεάτρου

ΟΡΟΙ:
 1. Γίνονται δεκτές προτάσεις για παραστάσεις θεάτρου, σύγχρονου χορού και μουσικής που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Επαρχία Λευκωσίας ή που έχουν πραγματοποιήσει μικρό μόνο κύκλο παραστάσεων (<5) στην Επαρχία Λευκωσίας. 
 2. Η Nicosia for Art δύναται να μη δεχθεί οποιαδήποτε πρόταση.
 3. Την ευθύνη αναφορικά με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις απορρέουν σε σχέση με αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, πνευματικά και άλλα δικαιώματα για δημόσια εκτέλεση/παρουσίαση και δαπάνες προβολής έχει η προτείνουσα/ ο προτείνων. Οποιαδήποτε επιβάρυνση σε σχέση με την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων βαραίνει αποκλειστικά την προτείνουσα/ τον προτείνοντα.
 4. Η προτείνουσα/ ο προτείνων έχει την ευθύνη για την ομαλή διεκπεραίωση της παράστασης/ των παραστάσεων, την προσέλευση και την αναχώρηση των μελών της καλλιτεχνικής ομάδας.
 5. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παράσταση/ παραστάσεις (ηθοποιοί, καλλιτέχνες, χορευτές, μουσικοί, τεχνικοί κλπ), θα έχουν την υποχρέωση της τήρησης όλων των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων καθώς και των σχετικών με την πανδημία υγειονομικών πρωτοκόλλων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 
 1. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να υποβάλουν περισσότερες από μια προτάσεις.
 2. Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, στο nicifest@nicosiamunicipality.org.cy
 3. Με τη συμμετοχή/υποβολή προτάσεων θεωρείται ότι η προτείνουσα/ ο προτείνων αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της ανοικτής πρόσκλησης.
 4. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
 • Πλήρη περιγραφή και ανάπτυξη της πρότασης με αναφορά στην σκηνοθετική προσέγγιση και το σκεπτικό που διέπει την παραγωγή. 
 • Υποστηρικτικό υλικό όπως βίντεο και φωτογραφίες της παράστασης, ή βίντεο από προηγούμενες παραγωγές της προτείνουσας/ του προτείνοντος (σε περίπτωση που πρόκειται για εντελώς καινούργια παραγωγή), κριτικές (από την προτεινόμενη ή προηγούμενες παραγωγές) και γενικά οτιδήποτε θα βοηθήσει στην ολοκληρωμένη εικόνα της πρότασης.
 • Σύντομη αναφορά στο προφίλ της προτείνουσας/ του προτείνοντος, πλήρη ονομαστικό κατάλογο και βιογραφικά των καλλιτεχνών, καθώς και τα ονόματα των ατόμων τεχνικής υποστήριξης.
 • Τις τεχνικές ανάγκες της παραγωγής
 • Τη διάρκεια της παράστασης και τις προτεινόμενες ημερομηνίες παραστάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Γιώργο Γ. Παπαγεωργίου, τηλ. 99080865.