Ο Δήμος Λευκωσίας χαιρετίζει τη βελτίωση του Σχεδίου Στεγαστικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Ο Δήμος Λευκωσίας χαιρετίζει τη βελτίωση του Σχεδίου Στεγαστικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ
Τετ, 18 Νοε. 2020 12:25
Ο Δήμος Λευκωσίας χαιρετίζει τη βελτίωση του νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνονται και καθορισμένες περιοχές που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου, κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.  Το νέο αναθεωρημένο Σχέδιο θα προκηρυχθεί τον Ιανουάριο του 2021.

Το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και απόκτηση με δωρεά ή και με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο ίδιας δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι  €10.000.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και τα καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια του Σχεδίου. Στο αναθεωρημένο Σχέδιο προβλέπεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση νεαρών ζευγαριών και πολύτεκνων ως εξής:
  • Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
  • Νεαρό ζευγάρι (κάτω από 41 ετών) μέχρι €40.000
  • Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι €45.000
  • Πολύτεκνοι 4 και άνω τέκνα μέχρι €50.000
  • Ειδικές κατασκευές (πρόσθετο ποσό) μέχρι €10.000
Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης αφορά την κατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές/κοινότητες.