Εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου της ΑΗΚ στις οδούς Άννης Κομνηνής και Ήρας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2020 / Εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου της ΑΗΚ στις οδούς Άννης Κομνηνής και Ήρας
Πεμ, 26 Νοε. 2020 09:50
Ο Δήμος πληροφορεί το κοινό ότι η οδός Άννης Κομνηνής (τμήμα μεταξύ οδού Φιλιππιάδος με Λεωφόρο Μακαρίου) θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, για τη διεξαγωγή εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου της ΑΗΚ.

Παράλληλα, θα εκτελούνται εργασίες σε μικρό τμήμα της οδού Ήρας, μπροστά από το εστιατόριο «SITIO», με τη διατήρηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας αυτοκινήτων προς τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

   Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα τροχαίας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Αναβάθμισης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου – κατασκευαστική Φάση Β.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.