Δήμος Λευκωσίας - Κενές θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Κενές θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2020) / Κενές θέσεις στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Παρ, 18 Δεκ. 2020 10:00
Το Ίδρυμα «Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας»  ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη
  • ενός (1) εργοδοτούμενου για τη θέση “Κατ’ οίκον Φροντιστή/τρια” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».
  • δύο (2) εργοδοτούμενων για τη θέση “Κατ’ οίκον Παιδοκόμου” για κάλυψη αναγκών που αφορούν την  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».
Για την υποβολή της αίτησης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο, στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση …», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αίτησης και τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες (όροι συλλογικής σύμβασης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας, Γραφείο Προσωπικού, τηλ. 22797255 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 - 14:00.

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας