Δήμος Λευκωσίας - Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β

Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β
Παρ, 19 Φεβ. 2021 12:14
Εργασίες σύνδεσης υπόγειου δικτύου τηλεπικοινωνιών σε τμήμα της οδού Κρήτης
 
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του έργου της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου  – Φάση Β’, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 από τις 7:00π.μ. μέχρι τις 10:00π.μ η οδός Κρήτης θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση, από τη συμβολή της με τη Λεωφ. Διγενή Ακρίτα μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλιππιάδος, για τη σύνδεση υπόγειου δικτύου τηλεπικοινωνιών.
 
Η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.
 
Οι οδηγοί προτρέπονται να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας.
 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.