Δήμος Λευκωσίας - Αγορά υπηρεσιών Υγειονομικού Μηχανικού

Αγορά υπηρεσιών Υγειονομικού Μηχανικού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Αγορά υπηρεσιών Υγειονομικού Μηχανικού
Δευ, 22 Φεβ. 2021 12:50
Ο Δήμος Λευκωσίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσιών συμβάσεων e-procurement, για την αγορά υπηρεσιών υγειονομικού μηχανικού για 12 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες για κάλυψη των αναγκών του. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις πενήντα επτά χιλιάδες (57000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, εκ των οποίων οι είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28500) ευρώ αφορούν τους πρώτους 12 μήνες και οι υπόλοιπες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (28500) ευρώ αφορούν τους επόμενους 12 μήνες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22797312/314 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο efi.hadjicosti@nicosiamunicipality.org.cy