Δήμος Λευκωσίας - Εφαρμογή Ιχνηλάτησης Επαφών CovTracer-EN

Εφαρμογή Ιχνηλάτησης Επαφών CovTracer-EN

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Εφαρμογή Ιχνηλάτησης Επαφών CovTracer-EN
Τρι, 16 Μαρ. 2021 10:00
Το Υπουργείο Υγείας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρέθεσαν διάσκεψη τύπου για παρουσίαση της εθνικής εφαρμογής ιχνηλάτησης επαφών CovTracer - Exposure Notification (CovTracer - EN).

Η εφαρμογή, η οποία αναμένεται να αποτελέσει πολύτιμο συμπληρωματικό και ενισχυτικό εργαλείο στη διαδικασία ιχνηλάτησης, εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας της Πολιτείας για ανάπτυξη ψηφιακών και καινοτόμων λύσεων για αντιμετώπιση και αναχαίτιση της πανδημίας. Έχει αναπτυχθεί από τα Κέντρα Αριστείας CYENS (πρώην RISE) και Κοίος, υπό την εποπτεία του Υφυπουργείου και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) και την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας. Καλούμε όλους τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή και να συμβάλουν ενεργά στην προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση της διασποράς του ιού και προστασία της κοινωνίας μας.

Το CovTracer-EN λειτουργεί με χρήση του πρωτοκόλλου Bluetooth, και καταγράφει τις επαφές των χρηστών, σύμφωνα με τον ορισμό της «στενής επαφής», όπως αυτός έχει καθοριστεί στο πρωτόκολλο του ΥΥ. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 που χρησιμοποιούν την εφαρμογή έχουν την επιλογή όπως συμπληρώσουν στην εφαρμογή τον κωδικό διάγνωσης που θα τους προμηθεύσει η Επιδημιολογική Μονάδα του Υπουργείου Υγείας και να ενημερώσουν  ανώνυμα τις πιθανές επαφές τους, ούτως ώστε να ακολουθηθούν τα ενδεδειγμένα βήματα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή λειτουργεί σε καθαρά εθελοντική βάση, με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα του χρήστη.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής CovTracer-EN εντάσσεται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και τη διασυνοριακή λειτουργικότητα εφαρμογών ιχνηλάτησης που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή πύλη (European Federation Gateway Service), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των εθνικών βάσεων δεδομένων και ελέγχου της αλυσίδας μετάδοσης του ιού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, «επιχειρώντας πλέον σταδιακή επανεκκίνηση, η ανάγκη να συνεχιστεί με τον ίδιο εντατικό ρυθμό η ιχνηλάτηση καθίσταται επιτακτική.» «Η εν λόγω εφαρμογή», σημείωσε ο Υπουργός, «έρχεται να ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ήδη γίνονται οι σχετικές ρυθμίσεις για την ομαλή ενσωμάτωσή της στο ευρύτερο πλαίσιο του ελέγχου της εξάπλωσης του ιού.»

Ο Υφυπουργός ΕΚΨΠ, Κυριάκος Κόκκινος, ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους για την εποικοδομητική συνεργασία και αναφέρθηκε στη σημασία της συλλογικότητας και της μαζικής υιοθέτησης της εφαρμογής για μεγιστοποίηση του οφέλους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της. Σημείωσε πως έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και 15% χρήσης από τον πληθυσμό, είναι ικανό να μειώσει τις μολύνσεις κατά 15% και τους θανάτους κατά 11%.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play Store όσο και στο Apple App Store.
• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=cy.gov.dmrid.covtracer
• Apple App Store: https://apps.apple.com/us/app/covtracer/id1510330601

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Emergency Support Instrument της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. CYPRUS-LC-01591248.

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή και τον τρόπο λειτουργίας της, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.covtracer.dmrid.gov.cy