Δήμος Λευκωσίας - Πράσινο φως στο προσχέδιο Μνημονίου για την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης

Πράσινο φως στο προσχέδιο Μνημονίου για την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Πράσινο φως στο προσχέδιο Μνημονίου για την αναζωογόνηση της παλιάς πόλης
Δευ, 05 Απρ. 2021 14:05
  • Υιοθετήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΠΚ στο κτήριο της Φανερωμένης
Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε σε συνεδρία του την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, το προσχέδιο του  Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την ανάπλαση και την αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Σκοπός του μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μερών για τη μελέτη και εφαρμογή τρόπων ανάπτυξης της παλιάς πόλης.

Μεταξύ άλλων το προσχέδιο του μνημονίου προνοεί:
  • Τη μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής στο κτήριο της Φανερωμένης (πρώην παρθεναγωγείο).
  • Την εξέταση κατάλληλων κτηρίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή και άλλων ιδιοκτητών και τρόποι αξιοποίησης τους με το Δήμο ή το Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, πανεπιστημιακών σχολών ή και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών.
  • Τη σύνδεση του ιστορικού πυρήνα με τους χώρους του Πανεπιστημίου στη λεωφόρο Καλλιπόλεως και της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά, μέσω της επέκτασης του δικτύου των μικρών λεωφορείων του Δήμου.
Για την υλοποίηση του Μνημονίου Συναντίληψης θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Δήμου, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αρχιεπισκοπής. Η Ομάδα Εργασίας θα ετοιμάσει λεπτομερές Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μνημονίου.

Η μεταφορά πανεπιστημιακών σχολών και η δημιουργία φοιτητικών εστιών στην παλιά πόλη υπήρξε διαχρονικό αίτημα του Δήμου Λευκωσίας προς τα αρμόδια Υπουργεία.