Δήμος Λευκωσίας - Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νοιάζομαι»

Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νοιάζομαι»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νοιάζομαι»
Παρ, 21 Μαϊ. 2021 11:59
- Η πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Solidarity Network Nicosia in Action- NicInAct

Ο Δήμος Λευκωσίας μέσω του έργου «Solidarity Network Nicosia In Action» που υλοποιεί το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας «συμμαζεύει» όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του μέσα σε ένα πληροφορικό σύστημα με την εισαγωγή και εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Νοιάζομαι». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα  που οδηγεί τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου προς την ψηφιακή εποχή.

Το «Νοιάζομαι» θα δικτυώσει όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου: Κέντρα Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα ενηλίκων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, Ανοικτό Σχολείο, Υπηρεσίες σε μετανάστες κ.α.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα «Νοιάζομαι» πολίτες και κάτοικοι του Δήμου Λευκωσίας θα μπορούν, να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε αίτημα και αίτησή τους προς τις κοινωνικές υπηρεσίες του Πολυδύναμου, όπως αίτηση για εγγραφή στα κέντρα, αίτηση για ραντεβού κ.λπ.

Οι πρώτες ηλεκτρονικές αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες από την ερχόμενη βδομάδα. Ο Δήμος Λευκωσίας και το Πολυδύναμο Κέντρο θα προχωρήσουν σε σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Το έργο «Solidarity Network Nicosia in Action- NicInAct» στόχο έχει, εκτός από τις πολύπλευρες καινοτόμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και τη στήριξη της κοινωνίας των πολίτων, να διαμορφώσει ένα μοντέλο διασύνδεσης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που εδρεύουν στο Δήμο Λευκωσίας.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας (Norway Grants) (85%) και από την Κυπριακή Δημοκρατία (15%) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2021.

Το έργο υλοποιείται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
                                  
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας