Δήμος Λευκωσίας - Έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης για την Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»)

Έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης για την Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Έκδοση Αδειών Πλανοδιοπώλησης για την Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»)
Παρ, 04 Ιουν. 2021 11:23
Ο Δήμος Λευκωσίας, δέχεται αιτήσεις για έκδοση αριθμού αδειών πλανοδιοπώλησης μόνο για την Υπαίθρια Αγορά της Κυριακής (Παζαράκι στο «ΟΧΙ»), η οποία διοργανώνεται στο Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης «Κωνστάνζα» κάθε Κυριακή από τις 08:00 - 13:00.
 
Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου εντός 15 ημερών με σκοπό την έκδοση της εν λόγω άδειας, η οποία θα ισχύει μόνο για τη θέση και τον αριθμό που θα υποδειχθεί. Τα σχετικά τέλη δικαιώματος για έκδοση της άδειας ανέρχονται στα €550- για ένα χρόνο και υπάρχει δυνατότητα για πληρωμή σε δύο (εξάμηνες) δόσεις των €275-. Επιπλέον, για την έκδοση της άδειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατου Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία καθώς και μια πρόσφατη φωτογραφία.
 
Εξυπακούεται ότι η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα, πριν το θέμα μελετηθεί και ληφθεί τελική απόφαση.
 
Το έντυπο αίτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Εξυπηρέτηση / Έντυπα & Αιτήσεις ( https://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/documents/)
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Αρχείο του Δήμου στο Δημαρχείο Λευκωσίας (οδός Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία), μέσω email στο municipality@nicosiamunicipality.org.cy ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.nicosia.org.cy Εξυπηρέτηση / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Άδεια Πλανοδιοπώλησης