Δήμος Λευκωσίας - Ανακοίνωση / Ειδοποίηση για εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

Ανακοίνωση / Ειδοποίηση για εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Ανακοίνωση / Ειδοποίηση για εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα
Τρι, 17 Αυγ. 2021 09:38
Ο Δήμος Λευκωσίας εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Άρθρου 92Α του Περί Δήμων Νόμου, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες των πιο κάτω αυτοκινήτων / αντικειμένων τα οποία παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε διάφορα σημεία μέσα στα δημοτικά του όρια να τα μετακινήσουν σε 4 εβδομάδες από σήμερα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα ενεργήσει για τη διάθεση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

AAD809, ABH703, BAS567, BAX420, BAY255, BBM127, EEE615, EKK676, EMA884, EMP701, EMX528, ENP226, EV118, EYP044, EZN57, HAA174, HBM430, HEB513, HEK344, ΗΕΝ012, HKT220, HKZ939, HMM595, HNA840, HNY415, HPK905, HPZ738, HTA833, HTE704, HTY905, HXA499, HXK252, HXK446, HYH557, HZE232, HZN828, HZZ632, KAB201, ΚΒΕ858, KBT614, KEH852, KEM306, KEP716, KHC810, KHG252, KJX630, KJY95, KKF403, KLM062, KLU285, KLW268, KNG701, KNM653, KNT826, KPD872, KQB120, KQE217, KRF672, KRN036, KRZ800, KSA236, KSG337, KSP940, KVH207, KVP531, KXE970, KYV753, KZU989, KZZ606, KΤZ387, LS12BJU, LV742, MPP349, PF370, PL679, QL391, RN513, UC601, UH37, UP612, VD528, XX881, YX948, ΑΜΑΞΩΜΑ JEEP ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΕΩΣ, ΑΜΑΞΩΜΑ PAJERO ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΕΩΣ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΠΑΡΙΔΟΣ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ, ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ, ΑΜΑΞΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ.

Συγκεκριμένα:

α) Εάν το όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ και πιστοποιητικό καταλληλότητας (εάν απαιτείται) θα πωλείται σε δημόσιο πλειστηριασμό ή με ζήτηση δημόσιων προσφορών και θα οικειοποιείται ο Δήμος τα έσοδα από την πράξη της πώλησης.

β) Εάν το όχημα δεν έχει άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ ή έχει άδεια κυκλοφορίας αλλά δεν έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας (εάν απαιτείται) θα θεωρείται ως όχημα στο τέλος του κύκλου της ζωής του και θα διατίθεται ως απόβλητο για καταστροφή από αδειοδοτημένη επιχείρηση.