Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2021 / Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β
Τετ, 25 Αυγ. 2021 10:05
Έναρξη εργασιών στην οδό Άννης Κομνηνής

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών του έργου της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - Φάση Β’, το τμήμα της οδού Άννης Κομνηνής μεταξύ της Λεωφ. Μακαρίου και της οδού Στασάνδρου θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση από την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η ώρα 7.30π.μ. για περίοδο περίπου 4 μηνών. Ταυτόχρονα θα δοθεί σε προσωρινή κυκλοφορία τροχοφόρων η οδός Ήρας με μονόδρομη κατεύθυνση από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ προς την οδό Στασάνδρου.

Επίσης θα κλείσει για την τροχαία κίνηση η συμβολή της Λεωφ. Μακαρίου με την οδό Μπουμπουλίνας για τοποθέτηση των δαπέδων των πεζοδρομίων. Ως εκ τούτου το τμήμα της οδού Μπουμπουλίνας μεταξύ της Λεωφ. Μακαρίου και της οδού Στασάνδρου θα μετατραπεί σε αδιέξοδο με διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22797007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση makariou@nicosiamunicipality.org.cy.. 
          
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Τα οφέλη του Έργου:

Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το έργο υιοθετήθηκαν ψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο:
  • Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.
  • Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και την αύξηση της επισκεψιμότητας με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου.
  • Τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων.
  • Την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού ώριμων δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση.
  • Την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος  «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας.
  • Την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».

Το Έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.