Δήμος Λευκωσίας - Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS
Τετ, 06 Οκτ. 2021 14:50
Προκειμένου  να ενισχύσει το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας  της Κύπρου, το Kέντρο Αριστείας CYENS εργάζεται προς την κατεύθυνση παντρέματος της δύναμης της τεχνολογίας με τις καινοτόμες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού.

«Το Κέντρο Aριστείας CYENS επιθυμεί να προσλάβει:

Makerspace Design Desk Officer. Ο επιτυχών υποψήφιος ή η επιτυχούσα υποψήφια θα θα διαδραματίσει αναπόσπαστο ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νεοσύστατου Makerspace του CYENS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 6: «Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη για την προγραμματική περίοδο 2014-2020”, από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας.

Καθήκοντα για τη θέση του Makerspace Design Desk Officer:
 1. Οργάνωση και διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης Makerspace Design Desk και του Εκθεσιακού χώρου.
 2. Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης των καλλιτεχνών του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών, των μελών και των επισκεπτών ως προς τις ανάγκες του έργου τους.
 3. Διαχείριση και επιμέλεια των εκδηλώσεων και εκθέσεων του Makerspace.
 4. Ενεργή συμμετοχή για την προώθηση του χώρου.
 5. Διοικητική υποστήριξη της ομάδας του Makerspace και διαδραμάτιση ενεργού ρόλου στις δραστηριότητες διάχυσης.
 6. Δημιουργία και διδασκαλία εργαστηρίων με στόχο την εκπαίδευση των μελών σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού του makerspace για την εκπλήρωση προσωπικών και ομαδικών έργων σχετικά με τις βασικές αρχές του σχεδιασμού.
 7. Επίβλεψη του Design Desk και της υποδοχής Makerspace διασφαλίζοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με το πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της σωστής χρήσης εργαλείων.
 8. Διαχείριση των κρατήσεων του εκθεσιακού χώρου, των τεχνικών και του εξοπλισμού.
 9. Διατήρηση αρχείου για τα αποθέματα και παραγγελία αναλώσιμων για τον σχολιασμένο χώρο τους, όπως απαιτείται.
 10. Εργασία σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις, όπως απαιτείται, επιτόπου και εκτός χώρου.
 11. Τήρηση του το Σχέδιο Δράσης Έκτακτης Ανάγκης του CYENS.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ