Δήμος Λευκωσίας - Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Κέντρου Αριστείας CYENS και του Πανεπιστημίου Frederick

Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Κέντρου Αριστείας CYENS και του Πανεπιστημίου Frederick

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Κέντρου Αριστείας CYENS και του Πανεπιστημίου Frederick
Δευ, 11 Οκτ. 2021 12:05
Αναγνωρίζοντας τα αμοιβαία οφέλη στην έρευνα, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνολογίας, το Κέντρο Αριστείας CYENS και το Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης.

Σκοπός του μνημονίου είναι να παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, να καταγράψει το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την έρευνα, κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση ερευνητικών ευκαιριών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για την ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης.