Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α 2.2

Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α 2.2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α 2.2
Παρ, 29 Οκτ. 2021 10:45
•    Στόχος του συνολικού Έργου είναι η μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Τάφρου στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας

Τα συμβόλαια για την κατασκευή του Έργου «Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου – Φάση Α 2.2» υπογράφηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2021 μεταξύ του Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη και της Εταιρείας C. Roushas Trading and Development Ltd.

Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Tάφρου στον «μόλο» ή στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας τα ενετικά τείχη, το σημαντικότερο μνημείο διεθνούς σημασίας και τοπόσημο της πρωτεύουσας.

Αποτελεί παρέμβαση για συνολική βιώσιμη ανάπλαση του τμήματος του περιμετρικού τόξου, από τη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την Πλατεία Ελευθερίας και τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με το άνοιγμα του Κολοκάση (γέφυρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’), βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αυξάνοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.

Η Φάση Α 2.2 του έργου αφορά την ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Πλατείας Ελευθερίας και της Πλατείας Δώρου Λοΐζου, από το όριο του βορείου πεζοδρομίου της λεωφόρου Στασίνου μέχρι το όριο του χώρου στάθμευσης στο επίπεδο της Τάφρου.

Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου βόρειου πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Στασίνου, με δημιουργία νέων δαπεδοστρώσεων και νησίδων πρασίνου, αναβάθμιση και ένταξη του μνημείου Δώρου Λοΐζου στη νέα διαδρομή του πεζού, αναδιαμόρφωση του κήπου, κατεδάφιση υφιστάμενων δημόσιων χώρων υγιεινής και κατασκευή νέων με μικρό κέντρο πληροφόρησης.

Στο επίπεδο της Τάφρου, περιλαμβάνεται τμήμα διαδρομής ποδηλάτου, κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου στάθμευσης ποδηλάτων, αποκατάσταση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού, καθώς και άλλες εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου. Επιπλέον το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στα πρανή μεταξύ των δύο επιπέδων, εργασίες τοπιοτέχνησης με νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση νέου φωτισμού.

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή και πενταετή συντήρηση του Έργου (φάση Α 2.2) ανέρχεται σε €1.233.540,00 πλέον ΦΠΑ. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 12 μήνες.

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Photo.JPG