Δήμος Λευκωσίας - Λειτουργία δύο φωτοελεγχόμενων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στην οδό Εθνικής Φρουράς

Λειτουργία δύο φωτοελεγχόμενων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στην οδό Εθνικής Φρουράς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Λειτουργία δύο φωτοελεγχόμενων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στην οδό Εθνικής Φρουράς
Τετ, 24 Νοε. 2021 12:42
Πληροφορείται το κοινό ότι έχει αποφασισθεί σύμφωνα με τον Περί Δήμων Νόμο και τους  Περί Τροχαίας Δημοτικούς  Κανονισμούς Λευκωσίας όπως από την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, 2021 τεθούν σε λειτουργία οι δύο φωτοελεγχόμενες υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών τύπου ΠΕΛΙΚΑΝ που τοποθετήθηκαν στην οδό Εθνικής Φρουράς στη Λευκωσία για την ασφαλή διασταύρωση του δρόμου από πεζούς.

Οι oδηγoί πρoτρέπovται vα είvαι πρoσεκτικoί και vα ακoλoυθoύv τις oδηγίες και τα σήματα τρoχαίας.