Δήμος Λευκωσίας - Συνεργασία του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Κοινοτομία CYENS ανακοινώνει τη συνεργασία του με τ

Συνεργασία του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Κοινοτομία CYENS ανακοινώνει τη συνεργασία του με τ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2021) / Συνεργασία του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και Κοινοτομία CYENS ανακοινώνει τη συνεργασία του με τ
Πεμ, 25 Νοε. 2021 10:14
Το Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και Καινοτομία CYENS, που επικεντρώνεται στα Διαδραστικά Μέσα, τα Έξυπνα Συστήματα και στις Αναδυόμενες Τεχνολογίες, ανακοινώνει σήμερα σε συνεργασία με την WiRE FS, ότι οι δύο εταιρείες έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων για την αγορά ακινήτων στην Κύπρο. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, τα δύο μέρη θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες γεωχωρικής και γεωαναλυτικής του Κέντρου Αριστείας CYENS, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα ανάλυσης, αποτίμησης και μοντελοποίησης κινδύνου ακινήτων της WIRE FS για να προσφέρουν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία στους τομείς της ακίνητης περιουσίας, των ασφαλιστικών και των χρηματοοικονομικών.

Η γεωαναλυτική χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τοποθεσίας για ανάλυση χωρικής επίγνωσης και κατανόηση κατάστασης. Με την ενσωμάτωση της γεωγραφικής θέσης και άλλων χωρικών λεπτομερειών, οι επιχειρήσεις θα έχουν ευρύτερη κατανόηση μεγάλων δεδομένων που είναι διάσπαρτα στον φυσικό χώρο και χρόνο, και δίνουν πρόσβαση σε νέες γνώσεις και νέες αποδοτικότητες. Η χρήση της γεωαναλυτικής επιτρέπει συγκρίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων και προτύπων, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η γεωαναλυτική συνδυάζεται συνήθως με τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική όραση, για την εκτέλεση χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης και τον εντοπισμό αλλαγών στη χρήση γης.

Μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης, το CYENS θα συνεισφέρει με εξειδικευμένους ερευνητές στους τομείς της μηχανικής και βαθιάς μάθησης, των δορυφορικών εικόνων, της γεωχωρικής ανάλυσης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), οι οποίοι σε συνεργασία με την την εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της WiRE FS θα δουλέψουν προς τον φιλόδοξο κοινό στόχο της ανάπτυξης ψηφιακών διδύμων όλων των ακινήτων στο νησί. Τα δυο μέρη θα συνδυάσουν και θα φέρουν μαζί την τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις τους στον κλάδο, σε μια προσπάθεια να αναπτύξουν μια εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στο κοινό, η οποία θα παρέχει αυτοματοποιημένες, εξαιρετικά ακριβείς αξιολογήσεις ακινήτων, που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στην αγορά, μειώνοντας τον χρόνο και το ανθρώπινο κόστος για τις αξιολογήσεις ακινήτων, ενώ θα λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που προέρχονται από φυσικές ή/και ανθρωπογενείς καταστροφές.

«Η προσέγγισή μας στα Geo-Analytics, Al-empowered Data-as-a-Service (GEO-AI-DaaS) υποστηρίζει μια κομβική στιγμή στην εξέλιξη της αξιολόγησης ακινήτων, επεκτείνοντας τη δυνατότητα στόχευσης και επαλήθευσης των δομικών παραμέτρων των κτιρίων, των αλλαγών στη χρήση γης και της εγγύτητας σε ανέσεις και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, ώστε να παρέχονται ουσιαστικές και ακριβείς βαθμολογίες αξιολόγησης κινδύνου και κατάταξη της ποιότητας των κτιρίων σε κλίμακα», δήλωσε η Δρ Όλγα Σβάροβα, Διευθύνων Σύμβουλος Καινοτομίας του CYENS.«Το Κέντρο Αριστείας CYENS χαίρεται για τη συνεργασία με την WiRE FS, η οποία θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα γεωαναλυτικής μας με τεχνητή νοημοσύνη για να προωθήσει την ασφάλιση ακινήτων και τις συναφείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Κύπρο, επιτρέποντας σημαντική αύξηση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.»

«Είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή στην ιστορία του κλάδου ακινήτων, όταν οι τεχνολογίες γεωπαρατήρησης μεγάλης κλίμακας και η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπουν την αξιοποίηση της αγοράς ακινήτων πιο ολοκληρωμένα, πιο αποτελεσματικά, πιο αξιόπιστα και πιο ρεαλιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και εγκολπώνοντας τις κλιματικές αλλαγές και τον αντίκτυπό τους στα ακίνητα» δήλωσε ο Δρ Ανδρέας Καμηλάρης, Επικεφαλής της Διεπιστημονικής Ερευνητικής Ομάδας «Pervasive Real-World Computing for Sustainability» (SuPerWorld), ο οποίος ηγείται αυτών των προσπαθειών εκ μέρους του Κέντρου Αριστείας CYENS.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που το CYENS θα ενώσει τις δυνάμεις του με τη WiRE FS για να προχωρήσει με την ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων για όλα τα κτίρια της χώρας, γεγονός που θα φέρει πρόσθετη διαφάνεια στην αγορά ακινήτων. Η WiRE FS θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βαθιά τεχνογνωσία της ομάδας του CYENS, καθώς και από την περαιτέρω στρατηγική εταιρική σχέση στην οποία εργαζόμαστε από κοινού για να αναπτύξουμε μια παρόμοια λύση για την περιοχή των Βαλκανίων», λέει ο Παύλος Λοΐζου, Διευθύνων Σύμβουλος της WiRE

ΣΧΕΤΙΚΑ με το Κέντρο Αριστείας CYENS

Το Κέντρο Αριστείας CYENS (παλαιότερα γνωστό ως RISE) είναι το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας στην Κύπρο που επικεντρώνεται στα Διαδραστικά Μέσα, τα Έξυπνα Συστήματα και τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες με στόχο να ενισχύσει τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην περιοχή. Είναι μια κοινοπραξία μεταξύ τριών δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου —του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο φημισμένων διεθνών πανεπιστημιακών εταίρων, του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για την Πληροφορική, Γερμανία, και του University College στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο με συντονιστή το Δήμο Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ με τη WIRE FS
Η WiRE FS είναι μια εταιρεία PropTech που αναπτύσσει το ψηφιακό δίδυμο όλων των ακινήτων στην Κύπρο (και πιο πέρα), προσφέροντας πληροφορίες και αναλύσεις δεδομένων σε επενδυτές ακινήτων, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Τα ψηφιακά δίδυμα μπορούν να συνδεθούν με δεδομένα συναλλαγών, τιμολόγησης και περιβάλλοντος, δίνοντας πληροφορίες στους καταναλωτές και επιτρέποντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες να εντοπίζουν ευκαιρίες, να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και να αξιοποιήσουν τα διαδικτυακά κανάλια πωλήσεων.