Προσωρινή μονοδρόμηση τμήματος της Λεωφόρου Μακαρίου Γ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2021 / Προσωρινή μονοδρόμηση τμήματος της Λεωφόρου Μακαρίου Γ
Παρ, 31 Δεκ. 2021 11:45
Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β’ 

• Από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με Σπύρου Κυπριανού - Διγενή Ακρίτα (Αστυνομία Λυκαβητού) μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφόρου Ευαγόρου - Α.Γ. Λεβέντη (Capital Center)

Ο Δήμος Λευκωσίας σας πληροφορεί ότι, από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 8.00π.μ. και μέχρι νεότερη ανακοίνωσή του, το τμήμα της Λεωφόρου  Αρχ. Μακαρίου Γ’ από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της με τις Λεωφόρους Σπύρου Κυπριανού - Διγενή Ακρίτα μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της με τη Λεωφ. Ευαγόρου - Α.Γ. Λεβέντη θα είναι ανοικτό με δύο λωρίδες μονόδρομης κατεύθυνσης:
• μια λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας μόνο για λεωφορεία και
• μια λωρίδα ανοιχτή για όλα τα οχήματα.

Η σχετική λειτουργία αφορά μεταβατική λύση μέχρι την εφαρμογή του τελικού σχεδιασμού (αμφίδρομη κυκλοφορία με αποκλειστική χρήση μόνο για λεωφορεία, ταξί και δικαιούχους).

Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει λάβει προσωρινή έγκριση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας για ισχύ της πιο πάνω ρύθμισης μέχρι την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, οπότε ο Δήμος θα αιτηθεί εκ νέου σχετική ανανέωση.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μεταβατική λειτουργία της Λεωφ. Μακαρίου αφορά στις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Μονοδρόμηση τμήματος της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της με τις Λεωφ. Διγενή Ακρίτα - Σπύρου Κυπριανού μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση της με τη Λεωφ. Ευαγόρου - Α.Γ. Λεβέντη με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Ευαγόρου,

2. Λειτουργία της αριστερής λωρίδας, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Ευαγόρου, ως λεωφορειολωρίδας (αποκλειστική χρήση από λεωφορεία).

3. Λειτουργία της δεξιάς λωρίδας, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Ευαγόρου, για χρήση από όλα τα άλλα οχήματα.

4. Απαγόρευση της δεξιόστροφης κίνησης από τη Λεωφ. Διγενή Ακρίτα προς τη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ.

5. Μετατροπή του τμήματος της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τις Λεωφ. Διγενή Ακρίτα - Σπύρου Κυπριανού μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Ευαγόρου σε δρόμο κοινής χρήσης όπου με τη διαμόρφωση ενός διαδρόμου κατάλληλου για την κίνηση των τροχοφόρων οχημάτων, δίδεται  προβάδισμα στον πεζό και στους ποδηλάτες, σε όλο το πλάτος του δρόμου ενώ η κίνηση των τροχοφόρων θα γίνεται υποχρεωτικά με χαμηλότερη ταχύτητα (μέχρι τα 20 χλμ./ώρα).

6. Μείωση του ορίου ταχύτητας από 50χλμ σε 20χλμ στο τμήμα της λεωφόρου που αναφέρεται πιο πάνω 

7. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος του τμήματος της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’ που αναφέρεται πιο πάνω.

8. Τοποθέτηση αναδυόμενων πασσάλων για απαγόρευση εισόδου οχημάτων στην Πλατεία Σπυριδάκι (οδός Στασάνδρου) και στη συμβολή της Αρχ. Μακαρίου Γ με την οδό Μνασιάδου

9. Οι υπόλοιπες παρόδιες οδοί της λεωφ. Αρχ. Μακαρίου θα λειτουργούν στην παρούσα φάση, ως ακολούθως:
• Η οδός Αγίας Ελένης θα λειτουργεί ως αμφίδρομο αδιέξοδο
• Οι οδοί Αρνάλδας και Μπουμπουλίνας θα παραμείνουν αμφίδρομα αδιέξοδα μέχρι το κλείσιμό τους, για τις ανάγκες των κατασκευαστικών εργασιών ανάπλασης, από τις 3/1/22 και 10/1/22, αντιστοίχως.
• Η οδός Άννης Κομνηνής θα παραμείνει κλειστή μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών της.
• Οι οδοί Ήρας και Γρηγορίου Ξενοπούλου θα παραμείνουν  ως μονόδρομοι με τις υφιστάμενες κατευθύνσεις προς οδό Στασάνδρου και προς Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου, αντιστοίχως.

Η τροφοδοσία των καταστημάτων θα διενεργείται είτε μέσω των ειδικά διαμορφωμένων και σηματοδοτημένων κόλπων στάθμευσης στις παρόδους της Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου Γ’, είτε μέσω των ιδιωτικών τεμαχίων, τα πλείστα των οποίων έχουν αδειοδοτημένους χώρους τροφοδοσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22797007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση makariou@nicosiamunicipality.org.cy

Το Έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.