Δήμος Λευκωσίας - Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS - IT Manager

Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS - IT Manager

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Αριστείας CYENS - IT Manager
Τρι, 04 Ιαν. 2022 10:30
Προκειμένου να ενισχύσει το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας  της  Kύπρου, το Kέντρο Αριστείας CYENS εργάζεται προς την κατεύθυνση παντρέματος της δύναμης της τεχνολογίας με τις καινοτόμες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού.
 
«Το Κέντρο Aριστείας CYENS επιθυμεί να προσλάβει:
 
Το Κέντρο αναζητά έναν Υπεύθυνο Πληροφορικής-ΙΤ Μanager για να ενταχθεί στην ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα του από παθιασμένους και ενθουσιώδεις επαγγελματίες. Ο IT Manager θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Κέντρου που σχετίζονται με τον υπολογιστή.
 
Αρμοδιότητες IT Manager
  • Διαχείριση τεχνολογίας πληροφοριών και συστημάτων υπολογιστών που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του Κέντρου.
  • Διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων cluster-HPC.
  • Καθοδηγήση, εκπαίδευση και αξιολόγηση της ομάδας IT και είναι το υπεύθυνο πρόσωπο για όλες τις παραγγελίες και την έγκριση αιτημάτων που σχετίζονται με την τεχνολογία πληροφορικής.
  • Διαχειρίζεται και επιβλέπει την εγκατάσταση και συντήρηση του υλικού και λογισμικού του Κέντρου και προτείνει συστάσεις για τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους.
  • Διαχειρίζεται τον ετήσιο προϋπολογισμό IT και διασφαλίζει την αποδοτικότητα του κόστους.
 
Γενικά προσόντα και απαιτήσεις
  1. Πτυχίο πανεπιστημίου (Πτυχίο ή Πτυχίο επιπέδου ισότιμου με Πτυχίο) ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος σπουδών ή τίτλοι σπουδών (CCNA, CCNP, ITIL, CEH, MCSA, CISM) Information Technology /Computer Science, Computer Engineeringή ή συναφή τομέα).
  2. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  3. Εμπειρία Διαχείρισης Linux.
  4. Η πιστοποίηση AWS είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.
 
Διαδικασία αίτησης
Oι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία μέσω της online application form και να αναφέρουν τη θέση για την οποία υποβάλετε αίτηση: “Application for IT Manager”:
1. Πλήρες βιογραφικό (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας).
2. Συνοδευτική επιστολή που αναφέρει ξεκάθαρα: (α) πώς οραματίζεστε τον ρόλο σας, (β) πώς η εμπειρία και τα προσόντα σας ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη θέση και (γ) την ημερομηνία διαθεσιμότητας για πλήρη απασχόληση (δ) στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ατόμων από τα οποία πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την θέση και για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.