Δήμος Λευκωσίας - Απάντηση Δήμου Λευκωσίας σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη Λεωφ. Μακαρίου

Απάντηση Δήμου Λευκωσίας σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη Λεωφ. Μακαρίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Απάντηση Δήμου Λευκωσίας σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη Λεωφ. Μακαρίου
Πεμ, 13 Ιαν. 2022 14:25
  • Το έργο θα αξιολογηθεί με την ολοκλήρωσή του
Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων αναφορικά με την μονόπλευρη και κατά περιπτώσεις ελλιπή παρουσίαση του θέματος της Λεωφ. Μακαρίου Γ’, οφείλουμε να προχωρήσουμε στις εξής διευκρινίσεις:

Όπως έχουμε πολλάκις ξεκαθαρίσει, η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή και δεν έχει στόχο να αλλάξει ούτε κατ’ ελάχιστο τον αρχικό σχεδιασμό.

Είναι άποψή μας ότι ακόμη και με τη προσωρινή λύση φαίνεται να επιτυγχάνεται ο στόχος της βιώσιμης κινητικότητας που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στο σύνολο του έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι α) οι 3 λωρίδες για αυτοκίνητα μειώθηκαν στη 1 β) δημιουργήθηκε λεωφορειολωρίδα γ) δημιουργήθηκαν πλατύτερα, ισοεπίπεδα πεζοδρόμια δ) φυτεύτηκαν δεντροστοιχίες ε) δημιουργήθηκε αριθμός μικρών πλατειών κ.α.

Λάβαμε την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή και, όπως οφείλουμε, θα απαντήσουμε αναλυτικά, δίνοντας τις απαιτούμενες εξηγήσεις τονίζοντας παράλληλα πως, όπως κάθε συγχρηματοδοτούμενο έργο, θα αξιολογηθεί με την τελική παράδοσή του.

Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο όλοι οι συναρμόδιοι φορείς (Υπουργείο Μεταφορών, Δημόσια Έργα, Αστυνομία) να βοηθήσουν να υλοποιηθεί τόσο η προσωρινή λύση όσο και να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν να προχωρήσει ο αρχικός σχεδιασμός. Μέχρι σήμερα, αυτό δεν κατέστη δυνατό. Πολλά από τα έργα υποδομής που θα συνέβαλαν προς αυτήν την κατεύθυνση και θα δημιουργούσαν συγκριτικό πλεονέκτημα για το λεωφορείο έναντι του αυτοκινήτου,  δεν έχουν υλοποιηθεί καθυστερώντας σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του έργου.

Επιπροσθέτως, είναι κρίσιμο τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα με την δημιουργία του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε το σύστημα ελέγχου της εισόδου εξουσιοδοτημένων αυτοκινήτων που προνοεί το σύστημα φωτοεπισήμανσης και είναι αναπόσπαστο μέρος του αρχικού σχεδιασμού, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο και σε πλήρη ετοιμότητα από τον Δήμο Λευκωσίας, να τεθεί σε λειτουργία.

Να υπενθυμίσουμε δε σε όσες υπηρεσίες ή τμήματα, που φέρουν την ευθύνη δημιουργίας του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, οι οποίες προτρέπουν τον Δήμο να ακολουθήσει άλλη μέθοδο ελέγχου, πως η συγκεκριμένη συζήτηση προηγήθηκε της έναρξης του έργου και οι όποιες προτάσεις κατατέθηκαν κρίθηκαν δυσλειτουργικές και μη εφαρμόσιμες.

Όλα τα ανωτέρω καθιστούν την κινδυνολογία ως προς την πιθανή απώλεια της χρηματοδότησης του έργου πρόωρη δεδομένου δε ότι το θέμα της λειτουργικότητας του (σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης Έργου) θα αξιολογηθεί κατά τις διαδικασίες κλεισίματος του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος και της έκδοσης Απόφασης Κλεισίματος Έργου.