Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β
Πεμ, 20 Ιαν. 2022 14:00
Εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών στο κόμβο Λεωφόρου Ομήρου - Αναστασίου Γ. Λεβέντη - Πλατείας Σολωμού και οδό Αναστασίου Γ. Λεβέντη

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι, στο πλαίσιο του έργου της ανάπλασης του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου  - Φάση Β’ από το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, θα εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες στον κόμβο της λεωφόρου Ομήρου - Αναστασίου Γ. Λεβέντη - Πλατείας Σολωμού. Ακολούθως, με την ολοκλήρωση των εργασιών στη συγκεκριμένη συμβολή θα ακολουθήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες στην οδό Αναστασίου Γ. Λεβέντη.

Πιο συγκεκριμένα, από το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 6.00π.μ. μέχρι και την Κυριακή 23 Ιανουαρίου η ώρα 6.00μ.μ. το αργότερο, οι δύο βόρειες λωρίδες της λεωφόρου Ομήρου θα παραμείνουν κλειστές για την τροχαία κίνηση (ποδήλατα & οχήματα). Από τη νότια λωρίδα της Λεωφόρου Ομήρου, θα επιτρέπεται τόσο η ευθεία πορεία, όσο και η δεξιόστροφη κίνηση προς την οδό Αναστασίου Γ. Λεβέντη, καθώς και η αριστερόστροφη προς παλιά πόλη. Κατά το διάστημα αυτό, θα είναι επίσης κλειστή η είσοδος των λεωφορείων στο σταθμό της Πλατείας Σολωμού (αριστερόστροφη κίνηση από τη Λεωφ. Ομήρου). Όσον αφορά στα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.

Από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 6.00π.μ. μέχρι και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 6.00μ.μ. το αργότερο, η μία νότια λωρίδα της Λεωφόρου Ομήρου θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση. Από τις άλλες δύο λωρίδες που θα παραμείνουν ανοικτές, θα επιτρέπεται τόσο η ευθεία πορεία, όσο και η δεξιόστροφη κίνηση προς την οδό Αναστασίου Γ. Λεβέντη και η αριστερόστροφη προς παλιά πόλη. Κατά το διάστημα αυτό, θα επιτρέπεται η είσοδος των λεωφορείων στο σταθμό της Πλατείας Σολωμού.

Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω εργασιών στη συμβολή Ομήρου - Αναστασίου Γ. Λεβέντη - Πλατείας Σολωμού, θα ξεκινήσουν κατασκευαστικές εργασίες στην οδό Αναστασίου Γ. Λεβέντη. Η οδός θα παραμείνει κλειστή για την τροχαία κίνηση από την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 η ώρα 8.30π.μ. για περίοδο περίπου 5 μηνών.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας.

Να σημειωθεί πως, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν τον συγκεκριμένο προγραμματισμό, οι εργασίες θα αναβληθούν και θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22797007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση makariou@nicosiamunicipality.org.cy.  
                                                                 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Τα οφέλη του Έργου:

Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το έργο υιοθετήθηκαν ψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο:

- Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.
- Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και την αύξηση της επισκεψιμότητας με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου.
- Τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων.
- Την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού ώριμων δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση.
- Την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος  «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας.
- Την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.


Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».

Το Έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.