Δήμος Λευκωσίας - Διαδικτυακές υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας

Διαδικτυακές υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Διαδικτυακές υπηρεσίες του Δήμου Λευκωσίας
Παρ, 04 Φεβ. 2022 09:30
Επικοινωνήστε εύκολα, γρήγορα και ασφαλισμένα με το Δήμο Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας υπενθυμίζει το κοινό τους τρόπους που μπορούν να επικοινωνούν εύκολα, γρήγορα και ασφαλισμένα με τις υπηρεσίες του Δήμου.

• Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 22797000, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη 22797007 και να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy και το https://www.facebook.com/NicosiaMunicipality/

• Επιστολές, αιτήματα και ενστάσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση municipality@nicosiamunicipality.org.cy 

• Για την αποστολή τιμολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
https://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/applications/electronic-applications/

• Εγγραφή δημότη ή εταιρείας στο Portal του Δήμου Λευκωσίας e-λευκωσία
Το e-λευκωσία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν το συναλλασσόμενο και μόνο με το Δήμο Λευκωσίας. Χρειάζεται εγγραφή στο σύστημα. https://www.nicosiamunicipality.org.cy/webreq.asp

• Καταχώρηση αιτημάτων / εισηγήσεων που είναι συνδεδεμένα με το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρηση του Δημότη
https://www.nicosiamunicipality.org.cy/submitRemark.asp

• Πληρωμή τιμολογίων https://www.nicosiamunicipality.org.cy/charges/invoice_search.asp

• Πληρωμή εξωδίκων https://www.nicosiamunicipality.org.cy/charges/

• Για πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή άλλα ερωτήματα που αφορούν Πολεοδομικές και Οικοδομικές Άδειες (πολεοδομικές ζώνες, ρυμοτομίες κλπ) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική  διεύθυνση adeies@nicosiamunicipality.org.cy 

Επίσης οι δημότες μπορούν να υποβάλουν διαδικτυακά τις πιο κάτω αιτήσεις: 
https://www.nicosia.org.cy/el-GR/informations/applications/

• Έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης για κατοίκους της εντός των τειχών πόλης, εργαζομένους και εταιρείες

• Άδειες σκύλου:
-  Εγγραφή σκύλου και πρώτη έκδοση άδειας
-  Καταχώρηση υπεύθυνης δήλωσης για θάνατο, μετακίνηση ή απώλεια σκύλου 
-  Ανανέωση άδειας κατοχής σκύλου

• Εμπορία ή/και πώληση βιομηχανοποιημένου καπνού για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες

• Υγειονομικό πιστοποιητικό για φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία.

• Βεβαίωση για μεταβίβαση ακινήτου για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες

• Άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για φυσικά πρόσωπα και για εταιρείες.