Πώς φαντάζεσαι το μέλλον του Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας;

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Πώς φαντάζεσαι το μέλλον του Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας;
Παρ, 11 Μαρ. 2022 14:25
Τι, κατά τη γνώμη σου, θα έκανε την εντός-των-τειχών πόλη ακόμα πιο ευχάριστη για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της;
 
(ακολουθεί η ανακοίνωση στα αγγλικά)
 
Ο Δήμος Λευκωσίας και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου συμμετέχουν στο έργο HUB-IN [Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas], που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
 
Tο έργο HUB-IN αποσκοπεί στην προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στα Ιστορικά Κέντρα 8 Ευρωπαϊκών πόλεων (Ανγκούλεμ, Γένοβα, Λευκωσία, Λισαβόνα, Μπέλφαστ, Μπρασόβ, Ουτρέχτη και Σλοβένσκα Μπίστρισκα). Το δίκτυο απαρτίζεται από ένα εύρος διεθνών οργανισμών, δικτύων και πανεπιστημίων, οι οποίοι συνδέονται για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
 
Το έργο φιλοδοξεί να μετασχηματίσει και να αναγεννήσει τα ιστορικά κέντρα των πόλεων, διατηρώντας  παράλληλα την μοναδικότητά τους, τις φυσικές, πολιτιστικές και κοινωνικές τους αξίες. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της εντός των τειχών πόλης, να μοιραστούν τη γνώμη τους για το Ιστορικό Κέντρο. Οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν, θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός Χάρτη Πορείας που θα περιλαμβάνει δράσεις αναζωογόνησης της περιοχής, και της προώθησής της ως κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 
Η συμμετοχή στην ερεύνα είναι ανώνυμη. Για να συμμετέχετε, πατήστε εδώ 
How do you envision the future of the Historic Centre of Nicosia? What, in your opinion, would make the city within the walls more pleasant for its inhabitants,
employees and visitors?
 
The Municipality of Nicosia and the Cyprus Energy Agency participate in the HUB-IN project [Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas], funded by the Horizon 2020 European Programme.
 
HUB-IN aims to promote Innovation and Entrepreneurship in the Historic Centers of 8 European cities (Angouleme, Genoa, Nicosia, Lisbon, Belfast, Brasov, Utrecht and Slovenia Bistrica). The consortium is comprised by a range of international organizations, networks and universities, linked to create a Europe-wide ecosystem of innovation and entrepreneurship.
 
The project aspires to transform and regenerate the historic urban areas of cities, while preserving their unique, cultural and social identity and the environment.
 
In this context, we invite the residents, employees and visitors of the city within the wall, to share their opinion about the Historic Center. The answers that will be collected will be used in the creation of a Roadmap, which will include actions for the revitalization of the area and its promotion as a center of entrepreneurship and innovation.
 
Participation in the survey is anonymous. To participate, click here.